Publikację "Instalacje elektryczne praktyce" tworzy grono niezwykle doświadczonych Autorów.  Wielu z nich to osoby związane z SEP, osoby pracujące na uczelniach bądź mające za sobą wieloletnią praktykę zawodową.

Zapraszamy do kontaktu: ieredakcja@wip.pl

Poniżej przedstawiamy profile niektórych ekspertów:

Zobacz przykładowy numer publikacji

Eksperci, którzy piszą dla nas:

mgr inż. Andrzej BoczkowskiCzynny działacz Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP), jest rzeczoznawcą SEP w specjalności Instalacje i Urządzenia Elektryczne. Posiada uprawnienia budowlane do sporządzania projektów oraz kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych. Przewodniczący Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych SEP, członek Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej SEP oraz członek Komisji Kwalifikacyjnej dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

mgr inż. Fryderyk Łasak Specjalista do spraw pomiarów elektrycznych; Absolwent Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH, autor publikacji dotyczących pomiarów oraz wykładowca na szkoleniach dotyczących ochrony przeciwporażeniowej i zasad sprawdzania instalacji elektrycznych, przygotowuje elektryków do egzaminów na grupę kwalifikacyjną. Jest członkiem Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Oddziale Nowa Huta, gdzie pełni funkcję przewodniczącego Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych.

Stefan Jerzy Siudalskispecjalista do spraw ochrony, dawny pracownik Instytutu Fizyki PAN, autor wielu artykułów i książek z zakresu ochrony mienia.

mgr inż. Janusz Strzyżewskiczłonek Centralnego Kolegium Sekcji instalacji i Urządzeń elektrycznych, Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, izby inżynierów Budownictwa

mgr inż. Krzysztof Wincencikabsolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Krakowskiej. Obecnie pełni funkcję dyrektora technicznego firmy DEHN Polska. Problematyką ochrony odgromowej i przepięciowej zajmuje się od początku lat 90. XX w. Autor 3 podręczników akademickich oraz ponad 100 artykułów w czasopismach i referatów na konferencjach naukowo-technicznych. Rzeczoznawca SEP w zakresie instalacji elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej SEP, członek Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

prof. Zdobysław FlisowskiPolitechnika Warszawska

dr inż. Jan StrzałkaWiceprezes Oddziału Krakowskiego SEP

mgr inż. Janusz WojnarskiProjektant instalacji elektrycznych z wieloletnim doświadczeniem. Specjalista w dziedzinie pomiarów i ochrony przeciwporażeniowej, a także wykonawca prac kontrolno-pomiarowych przy odbiorach instalacji w budynkach. Autor artykułów oraz wzorów protokołów pomiarowych.

wiper-pixel