WYDANIE ONLINE

W tekście przedstawione są wytyczne dotyczące instalacji telekomunikacyjnej, wynikające z rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zaprezentowane są także porady dotyczące wykonania instalacji telewizyjnej i radiowej, m.in. montażu anten do instalacji zbiorczej oraz rozprowadzenia sieci telekomunikacyjnej w budynku.

czytaj więcej »

W tekście opisane zostały metody poprawy współczynnika mocy pojedynczego silnika elektrycznego prądu przemiennego za pomocą przetwornicy częstotliwości lub baterii kondensatorów, a także całego obiektu przemysłowego, np. za pomocą maszyny synchronicznej.

czytaj więcej »

W tekście przedstawiono wymagania dotyczące prac na wysokości wynikające z rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zaprezentowane są zalecenia dotyczące m.in. stosowania drabin czy pomostów oraz podane przykłady środków ochrony osobistej pracownika.

czytaj więcej »

W artykule przedstawiono, w jakich obiektach – zgodnie z przepisami – należy stosować światła przeszkodowe. Zaprezentowano wymagania dotyczące źródeł światła i opraw oświetleniowych oraz ich zasilania i eksploatacji. Opisano zasady odbioru instalacji świateł przeszkodowych i podano wzór paszportu takiego oświetlenia.

czytaj więcej »

W poprzedniej aktualizacji „Instalacji elektrycznych w praktyce” opisaliśmy przygotowanie protokołu ze sprawdzania kabla elektroenergetycznego do 1 kV. Zostały też przedstawione wymagania dotyczące formy protokołów oraz wskazania, jak oceniać wyniki pomiarów z uwzględnieniem błędów przyrządów pomiarowych. W tej aktualizacji przedstawiony jest wzór protokołu ze sprawdzania kabli sygnalizacyjnych oraz wzór protokołu ze sprawdzenia rozdzielnicy.

czytaj więcej »

wiper-pixel