WYDANIE ONLINE

W artykule omówiono przygotowanie protokołu odbiorczego i okresowego ze sprawdzania kabla elektroenergetycznego do 1 kV. Przedstawiono wzór tego dokumentu, sposoby przeprowadzania pomiarów i wzory do obliczeń. W tekście podano też − konieczne do prawidłowego przeprowadzenia obliczeń − wartości współczynnika przeliczeniowego k20 czy maksymalnych dopuszczalnych błędów pomiarowych.

czytaj więcej »

W artykule przedstawione są aktualne wymagania wobec transformatorów dotyczące dopuszczalnych wartości strat obciążeniowych oraz strat biegu jałowego. Warto je znać, gdyż w katalogach dostawców można znaleźć jeszcze urządzenia, których nie powinno się już sprzedawać i instalować. W tekście podano również wymagania, które będą obowiązywać od 1 lipca 2021 r.

czytaj więcej »

W tekście opisane są zasady eksploatacji silników o napięciu do 1 kV. Przedstawiono m.in. obowiązki osób odpowiadających za właściwą eksploatację tych maszyn. Omówiono zasady uruchamiania i zatrzymywania, oględzin, przeglądów i remontów, a także pomiarów. Opisano objawy uszkodzeń pojedynczego silnika, ich przyczyny i sposoby usuwania. Artykuł jest kontynuacją tekstu „Zabezpieczenie zasilania urządzeń przemysłowych – silniki elektryczne prądu przemiennego” opublikowanego w aktualizacji 67.

czytaj więcej »

W tekście przedstawione są przepisy dotyczące uzyskania świadectw kwalifikacyjnych, opisana procedura ich uzyskiwania oraz podane podstawowe informacje o zakresie wiedzy wymaganej na egzaminie. Autor podaje też, w jakich przypadkach świadectwa kwalifikacyjne nie są bezterminowe i postępowanie kwalifikacyjne należy powtarzać.

czytaj więcej »

W tekście przedstawione są zalecenia zawarte w przepisach prawa dotyczące takiego wyposażenia elektromontera, które zapewnia mu bezpieczną pracę. Autor omawia warunki, które muszą być spełnione podczas pracy na wysokości (czyli już jeden metr nad podłożem). W części artykułu o odzieży i obuwiu przedstawiane są przykłady produktów przydatnych w pracy instalatora.

czytaj więcej »

wiper-pixel