WYDANIE ONLINE

Artykuł przedstawia pojęcia i jednostki stosowane w systemach fotowoltaicznych. Opisuje – bardzo istotne w naszej szerokości geograficznej – zmiany wydajności ogniw z zależności od pory roku. Prezentuje budowę modułów FV oraz podaje praktyczne wskazówki dotyczące ich doboru w zależności od potrzeb oraz montażu i stosowania zabezpieczeń.

czytaj więcej »

W tekście autor podaje, jakie Polskie Normy dotyczą oświetlenia miejsc pracy. Przytacza najważniejsze zalecenia zawarte w poszczególnych dokumentach. Opisuje m.in. wymagania dotyczące oświetlenia wnętrz – norma PN-EN 12464-1:2012 i oświetlenia zewnętrznego – PN-EN 12464-2:2014-05.

czytaj więcej »

Tekst omawia zagadnienia związane z zabezpieczeniem zasilania urządzeń przemysłowych – przede wszystkim silników elektrycznych prądu przemiennego. Zawiera przydatne uwagi, wskazówki projektowe, a także opis doboru mocy źródła zasilania awaryjnego – zespołu prądotwórczego – ze względu na sposób rozruchu pojedynczego silnika. Dodatkowo przedstawiono przykład rozwiązania umożliwiającego zabezpieczenie zasilania w energię elektryczną dużej grupy urządzeń przemysłowych.

czytaj więcej »

W 65 aktualizacji „Instalacji elektrycznych w praktyce” była mowa o zasadach działania i budowie wyłączników różnicowoprądowych oraz funkcjach, które spełniają w chronionej instalacji. W tym tekście podane są zasady doboru tych aparatów zgodnie z przepisami i normami. Autor opisuje m.in., jakie wskazania zawierają poszczególne arkusze norm PN-HD 60364 i PN-IEC 60364.

czytaj więcej »

wiper-pixel