WYDANIE ONLINE

Elektryczne źródła światła dzielone są na lampy żarowe i luminescencyjne. W tekście przedstawione zostały te z nich, które dziś znajdują szersze praktyczne zastosowanie. Autor prezentuje sposób działania poszczególnych źródeł światła i wynikające z niego ich cechy użytkowe. Podaje parametry lamp oraz wskazówki dotyczące zastosowań tych urządzeń.

czytaj więcej »

W III części przedstawione są między innymi aktualne przepisy dotyczące uprawnień budowlanych, podstawowe obowiązki i prawa projektanta wynikające z Prawa budowlanego, wymagania dotyczące formy i zakresu projektu budowlanego, uzgadnianie projektu pod względem ochrony przeciwpożarowej.

czytaj więcej »

W tekście opisane są konstrukcje grzałek i ich zastosowania. Autor omawia cechy charakterystyczne poszczególnych rodzajów urządzeń oraz przytacza parametry przykładowych grzałek.

czytaj więcej »

W części pierwszej tekstu (aktualizacja 63) zaprezentowaliśmy m.in. warunki, które musi spełnić instalator ubiegający się o certyfikat instalatora OZE oraz procedury z tym związane. W tej części zawarto informacje dotyczące przypadków odmowy wydania lub cofnięcia certyfikatu. Przedstawiono także zasady ustalania opłat za szkolenia, wydanie lub przedłużenie ważności certyfikatu, a także certyfikacji podmiotów ubiegających się o uprawnienia do przeprowadzania szkoleń.

czytaj więcej »

wiper-pixel