WYDANIE ONLINE

W pierwszej części przewodnika – publikowanej w poprzedniej aktualizacji – zostały przedstawione warunki techniczne, które musi spełniać instalacja elektryczna zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz aktów prawnych niższego rzędu, głównie rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W tej części i następnych omawiane są wymagania wynikające z norm.

czytaj więcej »

W tekście autor przedstawia gamę dostępnych na rynku grzejników, pokazując, w jakich obiektach czy pomieszczeniach można je stosować. Omawia też zasady doboru urządzeń i sterowników, które umożliwiają ekonomiczne wykorzystywanie energii elektrycznej do ogrzewania.

czytaj więcej »

W tekście autor przedstawia parametry urządzeń stosowanych w domach jednorodzinnych. W tabelach pokazany jest m.in. sposób zasilania poszczególnych sprzętów (w tym zalecenia stosowania odrębnych obwodów w przypadku niektórych urządzeń).

czytaj więcej »

W tym odcinku „Niezbędnika elektryka” autor omawia rodzaje puszek elektroinstalacyjnych. Przedstawia praktyczne porady dotyczące montażu puszek podtynkowych, wtynkowych i natynkowych. Przypomina także zasady łączenia przewodów w puszkach.

czytaj więcej »

wiper-pixel