WYDANIE ONLINE

W tej – pierwszej – części przewodnika autor przedstawia warunki techniczne, które musi spełniać instalacja elektryczna zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz rozporządzeń. Są to więc wymagania, które należy obligatoryjnie uwzględniać przy projektowaniu instalacji elektrycznej.

czytaj więcej »

Do specyfiki odróżniającej budownictwo jednorodzinne od mieszkań w budynkach wielorodzinnych należy m.in. sposób zasilania w energię elektryczną. Budynek jednorodzinny przeważnie zasilany jest przyłączem stanowiącym bezpośrednie odgałęzienie od linii elektroenergetycznej. Coraz częstsze jest stosowanie mikroinstalacji OZE.

czytaj więcej »

Fotoogniwa dają najwięcej prądu elektrycznego, gdy promienie słoneczne padają na nie prostopadle. Dlatego panele fotowoltaiczne instalowane są na automatycznie sterowanych stojakach, tzw. pozycjonerach, których zadaniem jest odpowiednie ustawienie ogniw względem słońca.

czytaj więcej »

W tekście przedstawiono porady na temat doboru stałooporowych i samoregulujących się elektrycznych przewodów grzejnych do ogrzewania rynien, dachów, ramp załadunkowych oraz chodników i schodów czy instalacji wodno-kanalizacyjnych. Autor podaje m.in. zasady kładzenia tych przewodów i wyliczania ich długości, wielkości mocy grzewczej.

czytaj więcej »

Rurki elektroinstalacyjne chronią przed uszkodzeniami mechanicznymi przewody jednożyłowe, kabelki instalacyjne oraz kable o mniejszych średnicach zewnętrznych.

czytaj więcej »

wiper-pixel