WYDANIE ONLINE

Podstawowym źródłem mocy biernej są  generatory w elektrowniach. Wytwarzana tam energia bierna stwarza problemy zarówno dla dostawców energii, jak i dla jej odbiorców. Prąd bierny przepływający przez sieć przesyłową powoduje zmniejszenie jej przepustowości oraz zwiększenie strat mocy. Z tego powodu kosztami energii biernej mogą być obciążeni odbiorcy końcowi.Z  artykułu dowiemy się, jakie odbiorniki potrzebują do  działania energii biernej. Poznamy sposoby jej kompensacji oraz przykładową analizę ekonomiczną dla takiego rozwiązania.

czytaj więcej »

Ogrzewanie elektryczne jest wygodne, czyste w  miejscu używania i stosunkowo bezpieczne. Może też być oszczędne. Najczęściej wykorzystuje się je w budownictwie mieszkaniowym do ogrzewania pomieszczeń, odladzania rynien i podjazdów.Jednak ogrzewanie elektryczne znajduje także zastosowania w przemyśle. Artykuł prezentuje tego typu zastosowania przewodów grzewczych. Dowiemy się z  niego o  urządzeniach dostępnych na  rynku oraz podstawowych wytycznych przy projektowaniu i montażu tego typy instalacji.

czytaj więcej »

Samodzielnie „myślące” budynki nie tylko dają poczucie komfortu i bezpieczeństwa mieszkańcom, ale pozwalają ekonomicznie wykorzystywać ogrzewanie oraz oświetlenie. Chociażby z tego powodu inteligentne instalacje coraz chętniej są wykorzystywane nie tylko w biurowcach, pensjonatach czy hotelach, ale także w budownictwie mieszkaniowym.W artykule został omówiony najbardziej popularny system KNX/EIB wykorzystywany do sterowania inteligentnymi budynkami. Dowiemy się z niego o możliwościach, jakie dają instalacje tego typu, poznamy budowę sieci oraz jej najważniejsze elementy.

czytaj więcej »

Podstawowym źródłem wiedzy technicznej dla inżynierów elektryków są odpowiednie ustawy, rozporządzenia i Polskie Normy. Oprócz norm wydawanych przez Polski Komitet Normalizacyjny znajdziemy także normy SEP wydawane przez Stowarzyszenie elektryków Polskich.Z artykułu dowiemy się, jakie zagadnienia regulują dokumenty udostępniane przez SEP. Na jakiej zasadzie one powstają i kiedy warto sięgać do tego typu publikacji.

czytaj więcej »

Wyładowania atmosferyczne, przełączenia lub zwarcia w sieciach elektroenergetycznych mogą powodować przepięcia. Szczególnie wrażliwe na takie zjawiska spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi są czułe urządzenia elektroniczne. Z tego powodu należy je odpowiednio zabezpieczać.Artykuł jest wprowadzeniem do zagadnienia ochrony przeciwprzepięciowej. Znajdziemy w nim wytyczne ujęte w dokumentach normatywnych oraz inne zasady prawidłowego doboru ograniczników przepięć.

czytaj więcej »

wiper-pixel