WYDANIE ONLINE

Do działania domofonów czy bram wjazdowych niezbędne jest zasilanie elektryczne. Niekiedy przewody układa się w pomieszczeniu, na ścianach. W większości przypadków jednak przewody zasilające oraz do sterowania zasypuje się w ziemi.W materiale znajdziemy informacje traktujące o zasilaniu wideodomofonów oraz bram wjazdowych. Poznamy zalecenia norm traktujących o układaniu obwodów w ziemi i rozwiązania, które warto stosować projektując czy wykonując instalację do domofonu bądź bram automatycznych.

czytaj więcej »

W pierwszej części tekstu traktującego o ochronie przeciwporażeniowej poznaliśmy wymagania dla uziomów, przewodów ochronnych, uziemiających oraz głównego zacisku uziemiającego.W tej części materiału poznamy środki ochrony przez samoczynne wyłączanie zasilania, stosowanie przegród i obudów oraz między innymi przez separację elektryczną.

czytaj więcej »

Pole elektromagnetyczne towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów  w  postaci  pola  mającego  źródła  pochodzenia  naturalnego  –  ziemskiego i pozaziemskiego. Dodatkowo człowiek stworzył inne źródła  pola elektromagnetycznego, niebędące źródłami naturalnymi. Zostały one określone mianem źródeł sztucznych, a przyczyną ich powstania jest ciągły rozwój przemysłu.W  materiale  znajdziemy  informacje  dotyczące  oddziaływania  pól  elektromagnetycznych  na  organizm  człowieka  oraz  pracę  maszyn  i urządzeń, poznamy przepisy związane z tym zagadnieniem, a także  metody i środki pozwalające ograniczać natężenie pola.

czytaj więcej »

wiper-pixel