WYDANIE ONLINE

W budownictwie mieszkaniowym niezbędne jest prowadzenie pomiarów odbiorczych oraz okresowych. Z artykułu dowiemy się, jakie pomiary powinniśmy obligatoryjnie przeprowadzać w budownictwie jedno- i wielorodzinnym, jak poprawnie to robić oraz protokołować przeprowadzone pomiary.

czytaj więcej »

Energooszczędne oświetlenie polskich ulic staje się faktem. Na dostosowanie oświetlenia ulicznego do nowych wymagań przeznaczone są dotacje i pożyczki. Chociażby z tego powodu warto się zainteresować zagadnieniem oświetlenia dróg i ulic.Artykuł przedstawia akty normatywne związane ze stacjonarnym oświetleniem. Pokazuje różne systemy oświetlania ze wskazaniem zalet poszczególnych z nich, a także omawia założenia i wymagania stawiane przez projekt SOWA.

czytaj więcej »

wiper-pixel