WYDANIE ONLINE

Nowoczesne budynki mieszkalne, biura, szpitale i różne obiekty użyteczności publicznej wyposaża się w instalacje okablowania strukturalnego. Prawidłowe ułożenie i podłączenie takiej instalacji jest niezbędne do wydajnego funkcjonowania sieci komputerowej. W artykule znajdziemy normy dotyczące okablowania strukturalnego, omówienie różnego rodzaju topologii sieci, wymagania stawiane systemom okablowania strukturalnego oraz przykładowy projekt dla małego biura.

czytaj więcej »

W materiale znajdziemy zagadnienia związane z badaniami instalacji odgromowej, oświetleniowej i innych. Dowiemy się także o protokołach kontroli czy obiektach zwolnionych z okresowych badań corocznych lub co pięć lat. 

czytaj więcej »

Energia elektryczna dostarczana jest do odbiorców liniami napowietrznymi i kablowymi. Jej poprawny rozdział w budynkach jedno i wielorodzinnych ma kluczowe znaczenie dla niezawodności zasilania odbiorów. W pierwszej części artykułu znajdziemy informacje dotyczące budynków wielorodzinnych. Poznamy sposoby ich zasilania, a także wady i zalety stosowanych rozwiązań, zasady budowy złącza kablowego, jak również między innymi wytyczne ułatwiające projektowanie rozdzielnicy administracyjnej i linii zasilających w tych obiektach.

czytaj więcej »

wiper-pixel