WYDANIE ONLINE

W rolnictwie występują dwa rodzaje zabudowań. Pierwszą grupę stanowią budynki mieszkalne, w których instalacje elektryczne, ich projektowanie i wykonawstwo nie różnią się od ogólnie stosowanych rozwiązań w tego typu obiektach. Do drugiej grupy można zaliczyć różnorodne budynki produkcyjne, hodowlane i składowe przeznaczone do hodowli zwierząt, uprawy roślin, magazynowania plonów. W takich pomieszczeniach często są instalowane urządzenia mechaniczne automatyzujące prace, najczęściej zasilane energią elektryczną.

czytaj więcej »

Wytyczne do projektowania ochrony odgromowej obiektów budowlanych określa wieloczęściowy arkusz normy PN-EN 62305 (ustanowionych i wydanych przez PKN w języku polskim w latach 2008 i 2009). Został on wymieniony w znowelizowanym w 2010 r. rozporządzeniu Ministra Infrastruktury o warunkach technicznych dla obiektów budowlanych i ich usytuowania.

czytaj więcej »

Artykuł zawiera wykaz najważniejszych norm związanych z zabezpieczeniami. Opisuje aktualne rozwiązania i wytyczne do projektowania i realizacji zabezpieczeń elektronicznych i mechanicznych. Oprócz aktualnych norm w tekście przywołane zostały także starsze normy, na podstawie których mogą być chronione obiekty, w których zabezpieczenia były projektowane kilka lat wcześniej.

czytaj więcej »

Nowoczesne sale wykładowe wyposażane są w zestawy multimedialne. Projektory coraz częściej trafiają również do domowych salonów. Warto zatem poznać podstawowe elementy systemu projekcyjnego oraz parametry, które ułatwią nam wybór rozwiązań do konkretnych zastosowań.

czytaj więcej »

wiper-pixel