WYDANIE BIEŻĄCE

Zasilacze sieciowe prądu stałego używane są do zasilania urządzeń elektronicznych, a także silników elektrycznych małej mocy. Są częściami wielu układów automatyki.Z tekstu dowiecie się Państwo, jak są zbudowane obecnie stosowanezasilacze sieciowe prądu stałego. Jakie są ich cechy użytkowe, sposoby ochrony i zasady montażu oraz eksploatacji.

czytaj więcej »

Wszystkie instalacje i urządzenia elektryczne podczas użytkowania wytwarzają pola elektromagnetyczne (w skrócie PEM). Mogą one być obojętne dla ludzi albo stwarzać zagrożenie.W tekście przedstawiono źródła pól elektromagnetycznych ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń emitujących PEM we wnętrzach domowych czy biurowych. Opisano wpływ tych pól na ludzi i podano dopuszczalne wartości natężeń pól magnetycznego i elektrycznego według prawa.

czytaj więcej »

Instalacja uziemiająca musi działać w każdych warunkach, które można przewidzieć, zapewniać bezpieczeństwo ludzi w miejscach, do których dozwolony jest ich dostęp i poprawność pracy całego systemu, który chroni.Artykuł przedstawia m.in. wymagania dotyczące punktu neutralnego, wytrzymałości, bezpieczeństwa i projektowania uziemienia instalacji elektroenergetycznych prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV podane w Polskiej Normie PN-EN 50522.

czytaj więcej »

Kontynuujemy prezentację norm elektrycznych przywołanych w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z interpretacją administracji rządowej stosowanie tych norm jest obowiązkowe.W tej aktualizacji przedstawiamy drugą część omówienia Polskiej Normy PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa – Część 1: Zasady ogólne.

czytaj więcej »

PYTANIE: Jakie ogniwa można stosować w elektrycznych urządzeniach przeciwwybuchowych?ODPOWIEDŹ: Do montażu w elektrycznych urządzeniach przeciwwybuchowych można stosować tylko ogniwa i baterie wykonane zgodnie z normami europejskimi dotyczącymi ogniw o uznanych charakterystykach (tabele 1 i 2) zgodnie z postanowieniami PN-EN 60079-0 Atmosfery wybuchowe – Część 0: Urządzenia – Podstawowe wymagania.

czytaj więcej »

W wykazie przedstawiono informacje o normach dotyczących elektryki opublikowanych przez Polski Komitet Normalizacyjny od 3 do 14 grudnia 2020 r.

czytaj więcej »

wiper-pixel