WYDANIE ONLINE

Coraz częściej projektanci i instalatorzy spotykają się ze zleceniami, których przedmiotem jest wykonanie przyłącza elektrycznego do ładowania pojazdów elektrycznych. Wynika to m.in. z polskiej ustawy o elektromobilności i europejskiej dyrektywy EPBD 2018/844, która nakłada od marca 2021 roku na deweloperów i właścicieli budynków mieszkalnych oraz niemieszkalnych obowiązek zapewnienia infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych.W artykule omówiono sposoby ładowania samochodów, przykłady stosowanych standardów oraz przykładowe urządzenia, które pełnią funkcję przyłączy dla ładowarek pokładowych, a także przedstawiono przykładowe ładowarki stacjonarne do ładowania wolnego i szybkiego.

czytaj więcej »

Jednym z podstawowych parametrów silników, a szerzej układów napędowych, jest prędkość obrotowa. Mierzy się ją różnymi przyrządami. W warunkach przemysłowych służą one również m.in. do monitoringu ciągłości działania maszyn czy do kontroli poślizgu w celu ochrony sprzęgieł.W tekście przedstawiono zasady działania układu do pomiaru prędkości obrotowej, stosowane metody pomiarowe oraz urządzenia.

czytaj więcej »

Pomiary prądu upływu pozwalają na wyciągnięcie wielu wniosków, od dotyczących stanu izolacji instalacji lub urządzeń, do warunków ruchowych urządzeń elektrycznych.W tekście opisano metody wykonywania pomiarów prądu upływu i używane w tym celu mierniki. Wyjaśniono, czy pomiar prądu upływu może zastąpić wymagane prawem zmierzenie rezystancji izolacji.

czytaj więcej »

Elektroenergetyczne linie kablowe są droższe w budowie niż napowietrzne, ale bardziej odporne na warunki atmosferyczne. Budowane są w miejscach, gdzie użytkowanie linii napowietrznych jest niewskazane np. ze względu na gęstą zabudowę (tereny miejskie). Nie ma aktualnej Polskiej Normy dotyczącej tych linii, ale jest norma SEP i jej aktualizacje.W tekście przedstawione są zasady układania linii kablowych. Opisano ich kładzenie w ziemi, w budynkach oraz na słupach. Podane są wynikające z przepisów wymogi dotyczące bezpieczeństwa prac przy budowie linii kablowych.

czytaj więcej »

W wykazie przedstawiono informacje o normach dotyczących elektryki opublikowanych przez Polski Komitet Normalizacyjny od 16 do 27 listopada 2020 r.

czytaj więcej »

Polskie Normy to niezbędne narzędzie w pracy elektryka. Wprawdzie ustawa o normalizacji mówi, że ich stosowanie jest dobrowolne, ale resort odpowiedzialny za budownictwo uważa, iż normy przywołane do rozporządzeń są obowiązkowe. Tekstem w tym Niezbędniku rozpoczynamy prezentację norm elektrycznych przywołanych w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.W tej aktualizacji przedstawiamy Polską Normę PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa – Część 1: Zasady ogólne.

czytaj więcej »

wiper-pixel