WYDANIE ONLINE

Normy nakazują zapewnienie odstępu separacyjnego „s” pomiędzy przewodami zewnętrznego LPS a innymi instalacjami budynku. Odstęp należy wyliczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w Polskich Normach.W aktualizacji 136 przedstawiliśmy zalecenia PN-EN 62305 (oraz wcześniejszej Polskiej Normy PN-E-05003) dotyczące odstępów separujących, natomiast w aktualizacji 138 wzory i współczynniki używane w obliczeniach według PN-EN 62304-3 oraz PN-86 E-05003/01. W tym tekście prezentujemy przykłady obliczeń.

czytaj więcej »

W wykazie przedstawiono informacje o normach dotyczących elektryki opublikowanych przez Polski Komitet Normalizacyjny od 22 września  do 30 października 2020 r.

czytaj więcej »

PYTANIE: Jakie są zasady działania elektrycznych urządzeń przeciwwybuchowych budowy wzmocnionej?ODPOWIEDŹ: Jest to rodzaj budowy elektrycznych urządzeń przeciwwybuchowych, w których zastosowano dodatkowe środki zapewniające bezpieczeństwo wobec występowania nadmiernych temperatur, występowania łuków i iskier w czasie normalnej pracy i w razie uszkodzenia.Do budowy elektrycznych urządzeń przeciwwybuchowych budowy wzmocnionej wykorzystuje się urządzenia elektryczne, które nie mają części iskrzących i nagrzewających się w czasie normalnej pracy i w przypadku uszkodzenia, np. zestyków łączników, szczotek, komutatorów, pierścieni ślizgowych.W urządzeniach elektrycznych budowy wzmocnionej bezpieczeństwo przeciwwybuchowe uzyskuje się min. przez: zwiększenie odstępów izolacyjnych w powietrzu i po powierzchniach materiałów izolacyjnych między częściami przewodzącymi w zależności od napięcia znamionowego od Un ≤ 10 V do Un ≤ 1000 V, zwiększenie jakości połączeń wewnętrznych, utrzymanie dopuszczalnych temperatur.

czytaj więcej »

PYTANIE: Projektant przewidział przekrój kabla do zasilania latarni 4 × 35 mm2, który później jest cieniowany do 3 × 1,5 mm (lampa/latarnia o mocy 40 W). Czy taki wymóg wynika z normy?ODPOWIEDŹ: W pytaniu Czytelnika brak sprecyzowania problemu. Czy kabel o przekroju 4 × 35 mm2 zasila tylko tę jedną latarnię? Jaka jest długość kabla oraz długość przewodu 3 × 1,5 mm2?Warunki układania kabli i przewodów określa Polska Norma PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5.52: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie. Obciążalność żył kabli i przewodów zależy od wielu czynników, takich jak materiał żył (Cu lub Al) oraz warunki ułożenia i temperatura otoczenia. Dlatego Norma zawiera obszerne tablice.

czytaj więcej »

PYTANIE: Czy można zainstalować matę grzejną zasilaną 230 V pod płytkami, w miejscu, gdzie znajduje się wylewka prysznica? (popularny dzisiaj prysznic bez brodzika, tylko z odpływem liniowym w podłodze − materiał to kafelki).Warunki wykonywania instalacji elektrycznych w łazienkach zawarte są w Polskiej Normie PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia, część 7-701: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic. Norma ta jest przywołana do rozporządzenia zawierającego warunki techniczne dla budynków [Dz.U. z 2019 r. poz. 1065, nowelizacja Dz.U. z 2020 r. poz. 1608)].

czytaj więcej »

Urządzenia oświetleniowe wymagają starannych i systematycznych zabiegów konserwatorskich. Wymaga to utworzenia wydzielonych służb odpowiednio liczebnych i właściwie wyposażonych.W aktualizacjach 141 i 142 przedstawiliśmy ogólne zasady konserwacji urządzeń oświetleniowych i metody prowadzenia takich prac. W tym tekście wyjaśniamy, jak zorganizować zespół zajmujący się konserwacją oświetlenia, określić jego liczebność i w co należy wyposażyć tych pracowników.

czytaj więcej »

Wymagania, które muszą spełniać instalacje niskiego napięcia i bardzo niskiego napięcia, w których zastosowano zespoły prądotwórcze, podaje PN-IEC 60364-5-551:2003, nadal obowiązująca, mimo że jest nowsza wersja tego dokumentu opublikowana przez Polski Komitet Normalizacyjny.Tekst przedstawia zapisy PN-IEC 60364-5-551 dotyczące bezpieczeństwa ludzi i urządzeń podczas pracy instalacji z zespołami prądotwórczymi, a także jej współpracy z siecią elektroenergetyczną.

czytaj więcej »

Nieodzownymi elementami składowymi dokumentacji związanej z systemami oświetleniowymi są plan konserwacji oświetlenia oraz paszport urządzeń oświetleniowych.Z tekstu dowiecie się Państwo, co powinien zawierać plan konserwacji systemu oświetlenia i jak go przygotować. Przedstawiamy także przykładowy, wypełniony paszport urządzeń oświetleniowych.  

czytaj więcej »

wiper-pixel