WYDANIE ONLINE

Do rezerwowego zasilania odbiorników wymagających bezprzerwowego zasilania, wrażliwych nawet na krótkie przerwy w dostawie energii są zazwyczaj stosowane zasilacze UPS.Z tekstu dowiecie się Państwo, jak oznacza się zasilacze UPS, jakie są ich rodzaje, co je charakteryzuje i do jakich celów stosuje poszczególne rozwiązania.

czytaj więcej »

O gniazdach wtykowych i wtyczkach mówi Polska Norma PN–IEC 60884 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego. Przedłużaczom i ich elementom poświęcona jest jej część PN–IEC 60884–2–7:2014–11 Wymagania szczegółowe dotyczące przedłużaczy.W poprzedniej aktualizacji zostały opisane wymagania wobec gniazd wtyczkowych stałych, w tym tekście przedstawiono zapisy dotyczące wtyczek i gniazd wtyczkowych przenośnych. Niektóre opisane próby dotyczą także wyrobów stałych.

czytaj więcej »

Projekt oświetlenia powinien zapewniać właściwy dobór systemu oświetleniowego spełniającego wymagania normatywne i zapewniającego komfort oświetleniowy użytkownikom obiektu.W tekście przedstawiamy podane w normach, szczególnie w PN-EN 12464-1:2012, wymagania, które należy uwzględnić, projektując oświetlenie w budynku.

czytaj więcej »

W wykazie przedstawiono informacje o normach dotyczących elektryki opublikowanych przez Polski Komitet Normalizacyjny od 20 lipca do 24 sierpnia 2020 r.

czytaj więcej »

PYTANIE: Czy metalowa drabina może być spięta do odgromówki, czy powinna być uziemiona oddzielnie?ODPOWIEDŹ: Drabina na ścianie budynku z LPS może stanowić i stanowi naturalny przewód oprowadzający – biegnący najkrótszą drogą od dachu do ziemi. Najczęściej drabina wystaje ponad obrys dachu – w tym przypadku jej górna krawędź stanowi naturalny zwód. Niekiedy w celu zwiększenia zasięgu ochrony na dachu drabinę wyposaża się w dodatkowy (połączony z nią galwanicznie) zwód pionowy (rys. 1).

czytaj więcej »

PYTANIE: Do czego przydają się elektrykowi rejestratory przebiegów?ODPOWIEDŹ: Zastosowania rejestratorów przebiegów pozwala na odtworzenie przebiegu zdarzenia mającego niekorzystny wpływ na funkcjonowanie urządzeń elektrycznych. Przyrządy te są więc użyteczne przy badaniu złożonych zjawisk, jak np. interferencji elektromagnetycznej, zwarć, wyładowań niezupełnych i wielu innych.

czytaj więcej »

PYTANIE: Co wchodzi w zakres przeglądów stacji elektroenergetycznych NN/WN i WN/SN? Jak często należy je przeprowadzać?ODPOWIEDŹ: Przeglądy stacji polegają na okresowym sprawdzaniu stanu technicznego poszczególnych elementów. Niezbędne jest również wykonywanie określonych zabiegów konserwacyjno-remontowych i profilaktycznych. W razie konieczności potrzebna jest także wymiana zużytych elementów i części.

czytaj więcej »

LEDzdobywają rynek dziękiwysokiej skuteczność świetlnej oraz trwałości niezależnej od częstości i liczby włączeń. Wadami tych źródeł światła jest wysoka jaskrawość oraz wrażliwość na podwyższoną temperaturę. Od aktualizacji 139 przedstawiamy w „Niezbędniku elektryka” lampy z grupy LED.W poprzednim artykule podaliśmy ogólne informacje dotyczące kompaktowych lamp opartych na technologii LED przeznaczonych do oświetlenia przede wszystkim pomieszczeń mieszkalnych. W tym tekście przedstawiamy przykłady takich lamp.

czytaj więcej »

wiper-pixel