WYDANIE ONLINE

Pomimo prostoty, uniwersalności i niezawodności silnika klatkowego istnieją niebezpieczne stany pracy tej maszyny elektrycznej.W artykule omówiono niebezpieczne stany pracy silnika klatkowego, potencjalne awarie, wpływ silnika na jakość energii elektrycznej oraz wpływ jakości na pracę silnika. Przedstawiono sposoby zabezpieczania silnika przed uszkodzeniem w niebezpiecznych stanach pracy oraz możliwości poprawy negatywnego wpływu tego typu silników na jakość energii elektrycznej w sieci, do której są przyłączane.

czytaj więcej »

Gdy domu nie chroni system kompleksowy, stosuje się ochronę przed wybranymi zagrożeniami, używając czujników autonomicznych ni połączonych z centralą alarmową.W poprzednich aktualizacjach „Instalacji elektrycznych w praktyce” zostały omówione ogólne zasady ochrony obiektów, rozwiązania techniczne: domofonów, wideodomofonów, kamer wideo, czujek ruchu, czujek sygnalizujących próbę sforsowania okna lub drzwi, czujników zalania wodą i pojawienia się toksycznych gazów. W tym tekście przedstawiamy urządzenia wykrywające obecność dymu, gazu czy wibracje występujące przy próbie włamania do sejfu.

czytaj więcej »

Wynikający z Polskich Norm nakaz zapewnienia odstępu separacyjnego „s” pomiędzy przewodami zewnętrznego LPS a innymi instalacjami budynku należy określić zgodnie z wymaganiami normatywnymi.W aktualizacji 136 przedstawiliśmy zalecenia PN-EN 62305 (oraz wcześniejszej Polskiej Normy PN- E-05003) dotyczących odstępów separujących. W tym tekście prezentujemy wzory i współczynniki używane w obliczeniach według PN-EN 62304-3 oraz PN-86 E-05003/01.

czytaj więcej »

Nakaz montażu przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynkach o kubaturze przekraczającej 1000 m3 bądź w strefach zagrożonych wybuchem zawiera rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.W tekście przedstawiono przepisy prawne i zalecenia normy SEP dotyczące przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Opisano metody sterowania zdalnego PWP

czytaj więcej »

Pytanie: PYTANIE: W jaki sposób można znaleźć miejsce uszkodzenia kabla znajdującego się w ziemi?

czytaj więcej »

Od 133. aktualizacji „Instalacji elektrycznych w praktyce” przedstawiamy specjalistyczne aparaty niskiego napięcia.W tej aktualizacji „Instalacji elektrycznych w praktyce” kończymy omawianie aparatów bezpiecznikowych.

czytaj więcej »

wiper-pixel