WYDANIE ONLINE

Dobór akumulatorów do konkretnych zadań jest podstawowym zadaniem projektanta lub dostawcy. Od tego zależy pewność i jakość zasilania odbiorników.W tekście przedstawione są informacje przydatne przy wyborze akumulatora do określonych celów, m.in. do zasilaczy UPS. Podane są także porady na temat instalowania i eksploatacji akumulatorów.

czytaj więcej »

PN-EN 61140 to podstawowa Polska Norma o ochronie przed porażeniem prądem elektrycznym. Jej polskie tłumaczenie opublikowano 10 stycznia 2020 r.W poprzedniej aktualizacji przedstawiliśmy definicje i podstawowe zasady ochrony przed porażeniem według tego dokumentu. W tym tekście opisujemy jego zalecenia dotyczące środków ochrony.

czytaj więcej »

Pytanie: PYTANIE: W budynku hali magazynowej została wybudowana dwukondygnacyjna część biurowa. Stanowi ona odrębną strefę pożarową. Nad obszarem biur (pod stropem hali) tranzytem jest przeprowadzone korytko kablowe z kablami zasilającymi odbiory zewnętrzne. Czy korytko kablowe nad obszarem I piętra powinno być obudowane przegrodą pożarową? Czy zejścia od korytka pod stropem przeprowadzone w rejonie biur do odbiorów zewnętrznych (po ścianach hali) wymagają obudowy przegrodą pożarową?

czytaj więcej »

W wykazie przedstawiono informacje o normach dotyczących elektryki opublikowanych przez Polski Komitet Normalizacyjny od 3 do 12 czerwca 2020 r.

czytaj więcej »

Rękawice elektroizolacyjne jako środka ochrony indywidualnej używają energetycy i elektrycy wykonujących prace przy instalacjach i urządzeniach elektrycznych. Właściwości ochronne rękawic dielektrycznych nie są trwałe, należy je więc okresowo sprawdzać.W tekście przedstawiono klasy rękawic elektroizolacyjnych wraz z odpowiadającymi im maksymalnymi wartościami napięcia użytkowania, zasady użytkowania tego sprzętu, jego oznakowanie i zasady oraz terminy sprawdzeń.

czytaj więcej »

Oprócz zagrożeń zewnętrznych związanych z działalnością intruzów w budynkach występują zagrożenia powodowane przez zalanie lub pojawienie się toksycznych gazów.W poprzednich aktualizacjach „Instalacji elektrycznych w praktyce” zostały omówione ogólne zasady ochrony obiektów, rozwiązania techniczne domofonów, wideodomofonów, kamer wideo, czujek ruchu, czujek sygnalizujących próbę sforsowania okna lub drzwi. W tym tekście opisujemy czujniki zalania wodą i pojawienia się toksycznych gazów.

czytaj więcej »

Pytanie: PYTANIE: W jakich przypadkach i jak powinno sprawdzać się obecność prądów błądzących?

czytaj więcej »

Pytanie: PYTANIE:Poza nielicznymi publikacjami i zdawkowymi zaleceniami z norm dla kondensatorów nie znalazłem dokładniejszych wytycznych, których należy przestrzegać podczas wykonywania pomiarów układów kompensacji mocy biernej. Gdzie można znaleźć takie informacje?

czytaj więcej »

Od 133. aktualizacji „Instalacji elektrycznych w praktyce” przedstawiamy specjalistyczne aparaty niskiego napięcia.Tekstem o rozłącznikach bezpiecznikowych rozpoczynamy prezentację aparatów bezpiecznikowych.

czytaj więcej »

wiper-pixel