WYDANIE ONLINE

Wynikający z Polskich Normach nakaz zapewnienia odstępu separacyjnego „s” pomiędzy przewodami zewnętrznego LPS a innymi instalacjami budynku nie zawsze jest dobrze rozumiany przez projektantów i wykonawców.W tekście przedstawimy informacje na temat wymagań normy PN-EN 62305 (oraz wcześniejszej Polskiej Normy PN- E-05003) dotyczących odstępów separujących oraz zasad ich określania.

czytaj więcej »

Zgodnie z art. 62 Prawa budowlanego raz na pięć lat powinny być sprawdzane instalacje elektryczne i piorunochronne obiektu budowlanego, raz w roku przeprowadzana kontrola okresowa stanu technicznego budynku, a w dużych obiektach – w maju i listopadzie każdego roku. Jak te obowiązki realizować w czasie epidemii koronawirusa? – spytaliśmy Ministerstwo Rozwoju, czyli resort odpowiedzialny za budownictwo.

czytaj więcej »

W wykazie przedstawiono informacje o normach dotyczących elektryki opublikowanych przez Polski Komitet Normalizacyjny od 9 kwietnia do 15 maja 2020 r.

czytaj więcej »

PYTANIE: Jakie przepisy powinno się poznać, przygotowując się do pracy elektromontera w firmie budowlanej?ODPOWIEDŹ: Aktami prawnymi, do których najczęściej sięgają elektrycy są: ustawa Prawo budowlane i rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Bardzo ważne są też przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Wskazane jest, by w pracy korzystać z zasad wiedzy technicznej zawartej m.in. w Polskich Normach

czytaj więcej »

Od 133. aktualizacji „Instalacji elektrycznych w praktyce” przedstawiamy specjalistyczne aparaty niskiego napięcia.W poprzednich aktualizacjach omówiliśmy m.in.: wyłączniki taryfowe, rozłączniki izolacyjne, przyciski z samopowrotem i bez niego, lampki kontrolne, przekaźniki instalacyjne i impulsowe, styczniki instalacyjne, prądowe przekaźniki priorytetowe, wyłączniki bioenergetyczne, elektroniczne przekaźniki czasowe, przekaźniki kontroli kolejności faz, termistorowe zabezpieczenia maszyn, automaty schodowe. Obecnie prezentujemy następne rodzaje aparatów niskiego napięcia.

czytaj więcej »

Chodniki i dywaniki elektroizolacyjne to dodatkowy sprzęt ochronny przy obsłudze urządzeń elektroenergetycznych. Drążki elektroizolacyjne są stosowane przy obsłudze elektroenergetycznych – ich izolacja chroni obsługującego przed porażeniem elektrycznym od urządzeń będących pod napięciem.W tekście przedstawione są zasady użytkowania tego sprzętu i terminy, w jakich powinno podawać je badaniom.

czytaj więcej »

Norma PN-EN 81-20:2014-10 mówi o zachowaniu bezpieczeństwa w instalowanych na stałe dźwigach osobowych lub towarowo-osobowych.Tekstem o dokumentach, które powinny być dostępne podczas eksploatacji dźwigu, kończymy prezentację tej Normy. Przedstawialiśmy ją od aktualizacji 121.

czytaj więcej »

Czujki sygnalizujące wybicie szyby czy próbę siłowego sforsowania drzwi lub okna to ważne elementy systemu alarmowego.W poprzednich aktualizacjach „Instalacji elektrycznych w praktyce” zostały omówione ogólne zasady ochrony obiektów, rozwiązania techniczne domofonów, wideodomofonów, kamer wideo, czujek ruchu. W tej aktualizacji omawiamy czujki sygnalizujące próbę dostania się do obiektu przez okna lub drzwi.

czytaj więcej »

PN-EN 61140 to podstawowy dokument normalizacyjny dotyczący ochrony ludzi i zwierząt przed porażeniem prądem elektrycznym. Na początku 2020 roku ukazało się polskie tłumaczenie jego najnowszej wersji.W tej aktualizacji przedstawiamy użyte w PN-EN 61140:2016-07 definicje i podstawowe zasady ochrony przed porażeniem według tej Normy.

czytaj więcej »

wiper-pixel