WYDANIE ONLINE

Żadne urządzenie techniczne nie gwarantuje stuprocentowej pewności działania. Dotyczy to również układów zasilających w energię elektryczną. W przypadkach konieczności zapewnienia ciągłości dostaw energii stosuje się układy rezerwowe (awaryjne) zapewniające dostawę energii w razie uszkodzenia zasilania podstawowego.W tekście przedstawiono podstawowe informacje o sposobach zasilania rezerwowego z sieci elektroenergetycznej. Szczegółowo natomiast przedstawione są informacje o zasilaniu awaryjnym z zespołów prądotwórczych: rozwiązaniach, parametrach i sposobie użytkowania takich zespołów.

czytaj więcej »

Od 126 aktualizacji „Instalacji elektrycznych w praktyce” przedstawiamy aparaty niskiego napięcia. W tym Niezbędniku kontynuujemy ten temat opisemaparatury o różnorodnym przeznaczeniu.W poprzedniej aktualizacji omówiliśmy: wyłączniki taryfowe, rozłączniki izolacyjne i przyciski. Z tego tekstu dowiecie się Państwo, jakie są cechy techniczne takich aparatów jak przyciski z samopowrotem i bez, lampki kontrolne, przekaźniki instalacyjne i impulsowe.

czytaj więcej »

Epidemia COVID-19 doprowadziła do zmiany terminów realizacji niektórych obowiązków elektryków oraz ich zleceniodawców, czy pracodawców.

czytaj więcej »

W wykazie przedstawiono informacje o normach dotyczących elektryki opublikowanych przez Polski Komitet Normalizacyjny od 10 marca do 2 kwietnia 2020 r.

czytaj więcej »

Norma PN-EN 81-20:2014-10 mówi o zachowaniu bezpieczeństwa w instalowanych na stałe dźwigach osobowych lub towarowo-osobowych. Przedstawiamy ją od aktualizacji 121.Tekst w tej aktualizacji zawiera ciąg dalszy omówienia działu 5.12 dokumentu, który poświęcony jest całkowicie problematyce urządzeń sterujących, łączników krańcowych i uprzywilejowania.

czytaj więcej »

PYTANIE: Mam do wykonania pomiary w malarni (hala z wydzieloną strefą), podłoga pokryta farbą antystatyczną na, której stoi maszyna lakiernicza. Na co zwrócić szczególną uwagę? Mam też pytanie dotyczące badania elektrostatyczności podłogi – jakie są mierniki i metoda pomiaru.ODPOWIEDŹ: W strefach zagrożonych wybuchem 0, 1, 20, 21 oraz w miejscach, w których wcześniej wykonywano prace z użyciem gazów palnych, cieczy palnych lub materiałów pylących, badania okresowe mogą być prowadzone tylko wtedy, gdy stężenie par tych cieczy lub gazów nie przekracza 10% ich dolnej granicy wybuchowości. Należy przy tym pamiętać, że pomimo ustalenia stężeń czynników palnych na poziomie 10% dolnej granicy wybuchowości w całej objętości pomieszczenia, mogą występować miejsca(np. w kanałach, studzienkach zaworowych i pompowych), w których gazy i pary cięższe od powietrza będą miały stężenia powyżej dolnej granicy wybuchowości. Podobnie przy gazach lżejszych od powietrza miejsca takie mogą wystąpić pod stropem. W przypadku stref z atmosferami pyłowymi mogą występować miejsca z warstwami i złogami pyłu, które poderwane, np. podmuchem wiatru, mogą utworzyć chmury pyłowe.

czytaj więcej »

Ochrona budynku w dużym stopniu zależy od możliwości obserwacji jego otoczenia, a w pewnych sytuacjach także jego wnętrza. Do tego celu stosuje się kamery wideo.W poprzednich aktualizacjach „Instalacji elektrycznych w praktyce” zostały omówione ogólne zasady ochrony, współczesne rozwiązania techniczne domofonów i wideodomofonów. W tym artykule przedstawiamy używane do ochrony domu kamery wideo.

czytaj więcej »

wiper-pixel