WYDANIE ONLINE

Jakość energii elektrycznej i ciągłość zasilania mają decydujący wpływ na poprawność działania urządzeń elektrycznych i elektronicznych, funkcjonowanie zabezpieczeń i automatyki oraz instalacji bezpieczeństwa. Wahania napięcia oraz wyższe harmoniczne są przyczyną zakłóceń oraz przedwczesnego starzenia się wielu rodzajów odbiorników.W tekście zostały przedstawione wymagania dotyczące jakości energii elektrycznej podane w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego i PN-EN 50160. Wyjaśnione są definicje zawarte w tych dokumentach. Podane dopuszczalne wartości parametrów określających jakość napięcia.

czytaj więcej »

W wykazie przedstawiono informacje o normach dotyczących elektryki opublikowanych przez Polski Komitet Normalizacyjny od 29 stycznia do 5 lutego 2020 r.

czytaj więcej »

PYTANIE: Czy nowe rozporządzenie o bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych wprowadza istotne zmiany dla pracodawcy?ODPOWIEDŹ: Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1830) wprowadzi  zmiany istotne z punktu widzenia pracodawcy, jak i pracownika. Kładzie większy nacisk na instrukcję eksploatacji oraz obarcza większą odpowiedzialnością pracodawcę, a usuwa pojęcie prowadzącego eksploatację.

czytaj więcej »

Od 126 aktualizacji „Instalacji elektrycznych w praktyce” przedstawiamy aparaty niskiego napięcia. W tym i następnym Niezbędniku kończymy ten temat opisemaparatury o różnorodnym przeznaczeniu.Z tekstu dowiecie się Państwo, jakie są cechy techniczne takich aparatów jak wyłączniki taryfowe, rozłączniki izolacyjne czy przyciski.

czytaj więcej »

Norma PN-EN 81-20:2014-10 mówi o zachowaniu bezpieczeństwa w instalowanych na stałe dźwigach osobowych lub towarowo-osobowych. Przedstawiamy ją od aktualizacji 121.Tekst w tej aktualizacji zawiera omówienie działu 5.12 dokumentu, który poświęcony jest całkowicie problematyce urządzeń sterujących, łączników krańcowych i uprzywilejowania.

czytaj więcej »

Podstawowym elementem kontroli dostępu chroniącym wejście do budynku lub na otaczający go teren może być domofon lub wideodomofon.W poprzedniej aktualizacji „Instalacji elektrycznych w praktyce” omówione były ogólne zasady ochrony, a szczegółowiej zabezpieczenia przed wtargnięciem przestępców na posesję i do domu. W tej przedstawiamy współczesne rozwiązania techniczne domofonów i wideodomofonów.

czytaj więcej »

wiper-pixel