WYDANIE ONLINE

W instalacjach sygnalizacji pożaru najczęściej stosowane są cztery rodzaje czujek pożarowych – czujki dymu, ciepła, płomieni i wielodetektorowe.Tekst przedstawia cechy poszczególnych czujek i wynikające z nich zalecenia dotyczące ich przeznaczenia. Wskazuje, w jakich miejscach mogą być instalowane. Opisuje również zasady unikania fałszywych alarmów.

czytaj więcej »

Wyłączniki oznaczane symbolem PDIM są przeznaczone do wykrywania wartości prądu różnicowego. Zaletami tego rodzaju aparatu jest ograniczenie niepożądanych wyłączeń.W tekście omówiono budowę i parametry tych urządzeń.

czytaj więcej »

Norma PN-EN 81-20:2014-10 mówi o zachowaniu bezpieczeństwa w instalowanych na stałe dźwigach osobowych lub towarowo-osobowych. Przedstawiamy ją od aktualizacji 121.Tekst w tej aktualizacji zawiera omówienie działu 5.11 dokumentu, który dotyczy ochrony przed skutkami defektów elektrycznych, analizy uszkodzeń i elektrycznych urządzeń zabezpieczających.

czytaj więcej »

Eksploatacja urządzeń elektrycznych w przestrzeniach potencjalnie zagrożonych wybuchem obejmuje: obsługę, oględziny i przeglądy okresowe, pomiary eksploatacyjne, konserwację oraz naprawy i remonty.W poprzednich trzech aktualizacjach opisaliśmy m.in., co powinna zawierać instrukcja eksploatacji instalacji w strefach zagrożonych wybuchem i jak przeprowadzać jej pomiary eksploatacyjne oraz jak wykonywać naprawy. W tej aktualizacji przedstawiamy zasady zachowania bezpieczeństwa pracy przy instalacjach elektrycznych w strefach potencjalnie zagrożonych wybuchem.

czytaj więcej »

Współczesne budynki wyposażane są nie tylko w standardowe instalacje elektryczne, ale także w instalacje służące do kontroli dostępu oraz zabezpieczenia przed włamaniem. W wielu przypadkach niezbędne są ponadto instalacje używane do wykrywania wycieku cieczy lub gazów.Ochronie domu będzie poświęcony cykl tekstów. W tej aktualizacji omówione są ogólne zasady ochrony, a szczegółowiej zabezpieczenia przed wtargnięciem przestępców na posesję i do domu.

czytaj więcej »

wiper-pixel