WYDANIE ONLINE

Właściciel lub użytkownik odpowiada za stan techniczny elektronarzędzi – tak wynika z przepisów. Nie określają one jednak zakresu i częstotliwości badań okresowych elektronarzędzi ręcznych. Osoby wykonujące ich sprawdzenia muszą więc korzystać z odpowiedniej wiedzy technicznej.Z tekstu dowiecie się Państwo, jak sprawdzać elektronarzędzia, m.in. w jakim zakresie można korzystać z wycofanej Polskiej Normy PN-EN 08400-10:1988.

czytaj więcej »

Pytanie: PYTANIE: Jak i czym można odkryć przyczynę częstych wyłączeń powodowanych przez wyłączniki różnicowoprądowe?

czytaj więcej »

Norma PN-EN 81-20:2014-10 mówi o zachowaniu bezpieczeństwa w instalowanych na stałe dźwigach osobowych lub towarowo-osobowych. Przedstawiamy ją od aktualizacji 121.Tekst zawiera omówienie części działu 5.9 poświęconej zespołowi napędowemu dźwigów hydraulicznych. Ponadto częściowo przedstawiony został rozdział 5.10 zawierający wymagania wobec bezpieczeństwa instalacji elektrycznych dźwigów.

czytaj więcej »

Eksploatacja urządzeń elektrycznych w przestrzeniach potencjalnie zagrożonych wybuchem obejmuje: obsługę, oględziny i przeglądy okresowe, pomiary eksploatacyjne, konserwację oraz naprawy i remonty. Artykuł przedstawia porady na temat takich czynności eksploatacyjnych jak oględziny, przeglądy okresowe, sondażowe, doraźne oraz pomiary.

czytaj więcej »

W wykazie przedstawiono informacje o normach dotyczących elektryki opublikowanych przez Polski Komitet Normalizacyjny od 5 do 13 grudnia 2019 r.

czytaj więcej »

wiper-pixel