WYDANIE ONLINE

W 2018 roku opublikowaliśmy teksty zawierające informacje na temat stref zagrożonych wybuchem i o budowie elektrycznych urządzeń przeciwwybuchowych. W 2019 roku przedstawiliśmy porady dotyczące projektowania i wykonania instalacji elektrycznych w tych strefach. Teraz prezentujemy porady dotyczące eksploatacji tych instalacji.W tej aktualizacji znajdą Państwo informacje na temat instrukcja eksploatacji oraz dotyczące odbioru powykonawczego.

czytaj więcej »

Kontynuując cykl o aparatach niskiego napięcia, w tym artykule prezentujemy styczniki. Są to elektryczne łączniki mechanizmowe, które są zdolne do wyłączania i załączania obwodu elektrycznego oraz przewodzenia prądu płynącego w obwodzie.

czytaj więcej »

Norma PN-EN 81-20:2014-10 mówi o zachowaniu bezpieczeństwa w instalowanych na stałe dźwigach osobowych lub towarowo-osobowych. Przedstawiamy ją od aktualizacji 121.Tekst zawiera omówienie znacznej części działu 5.9 PN-EN 81-20:2014-10, który został poświęcony zagadnieniom funkcjonowania zespołów napędowo-sterujących dźwigu i wyposażenia towarzyszącego.

czytaj więcej »

PYTANIE: Jak i czym można sprawdzić zaburzenia wartości napięcia zasilającego w sposób stanowiący podstawę do ubiegania się o bonifikatę finansową od dostawcy energii? OPOWIEDŹ: Poziom wartości skutecznej napięcia to najistotniejszy parametr, który określa możliwość bezproblemowego zasilenia odbiorników energii elektrycznej. Zespół zasad regulujących parametry napięcia zasilającego zebrany jest w tzw. rozporządzeniu systemowym, czyli w rozporządzeniu ministra gospodarki„w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego” (Dz.U. z 2007 r. nr 93, poz. 623 z późn. zm.). Rozporządzenie to bazuje w głównej mierze na Normie PN EN 50160.

czytaj więcej »

W wykazie przedstawiono informacje o normach dotyczących elektryki opublikowanych przez Polski Komitet Normalizacyjny od 18 do 29 listopada 2019 r.

czytaj więcej »

Montaż opraw oświetleniowych polega na wyznaczeniu miejsca i zamocowaniu korpusu oprawy do podłoża lub jej zawieszenie na uchwycie. To zadanie wymaga wykonania opisanych w tekście czynności i użycia odpowiednich narzędzi i środków chroniących montera.W artykule przedstawiono czynności związane z montażem różnych typów opraw oświetleniowych oraz zasady bezpiecznego prowadzenia tych czynności oraz przydatne narzędzia.

czytaj więcej »

wiper-pixel