WYDANIE ONLINE

Podstawowym zadaniem systemu detekcji gazów jest ochrona ludzi, ale umożliwiają one także uniknięcie ryzyka uszkodzeń urządzeń lub instalacji technologicznych, czy kontrolę parametrów procesu technologicznego.Z tekstu dowiedzą się Państwo jak są zbudowane systemy gazometryczne, m.in. gdzie powinny być montowane czujniki. Opiszemy także wymagania dotyczące tych systemów w strefach zagrożonych wybuchem W poprzedniej aktualizacji przedstawiliśmy najczęściej stosowane detektory do pomiarów stężeń gazów oraz par palnych.

czytaj więcej »

Pytanie: PYTANIE: Poza zdawkowymi zaleceniami z Norm dla kondensatorów nie znalazłem dokładniejszych wytycznych, których należy przestrzegać podczas wykonywania pomiarów układów kompensacji mocy biernej. Czym należy się kierować przy sprawdzeniu tych układów?

czytaj więcej »

W wykazie przedstawiono informacje o normach dotyczących elektryki opublikowanych przez Polski Komitet Normalizacyjny od 26 września do 10 października 2019 r.

czytaj więcej »

Norma PN-EN 81-20:2014-10 mówi o zachowaniu bezpieczeństwa w instalowanych na stałe dźwigach osobowych lub towarowo-osobowych.Omawiany w tej aktualizacji rozdział 5.6 Normy poświęcony jest problematyce środków zapobiegających swobodnemu spadkowi, nadmiernej prędkości, niezamierzonemu ruchowi kabiny i opuszczaniu się kabiny.

czytaj więcej »

Wyłącznik różnicowoprądowy (RCD) to obowiązkowy element instalacji, który rozłącza obwód, gdy prąd elektryczny z niego wypływający nie jest równy prądowi wpływającemu. Aparat ten służy do ochrony przed porażeniem elektrycznym i ogranicza skutki uszkodzenia urządzeń.W tekście przedstawiono przepisy i normy wprowadzające obowiązek stosowania RCD, zasady działania wyłączników różnicowoprądowych i ich rodzaje.

czytaj więcej »

wiper-pixel