WYDANIE ONLINE

Przewody powinny być dobrane w taki sposób, aby warunki środowiskowe nie spowodowały ich uszkodzenia i żeby one same nie zagrażały otoczeniu.Z tekstu dowiecie się Państwo m.in., jakie są właściwości materiałów izolacyjnych i powłokowych, jakimi czynnikami należy kierować się przy doborze przewodów i kabli, jakie są zasady ich układania, m.in. ze względu na ochronę przeciwpożarową.

czytaj więcej »

Zadaniem wyłączników nadmiarowych jest przerwanie ciągłości obwodu, gdy płynący w tym obwodzie prąd przekroczy wartość bezpieczną. Wyłączniki te zabezpieczają obwody przed przeciążeniem i skutkami zwarć.W tekście przedstawiono dwa zasadnicze rodzaje wyłączników, oznaczenia i charakterystyki aparatów modułowych.

czytaj więcej »

Norma PN-EN 81-20:2014-10 mówi o zachowaniu bezpieczeństwa w instalowanych na stałe dźwigach osobowych lub towarowo-osobowych.Omawiany w tej aktualizacji rozdział 5.5 Normy poświęcony jest zagadnieniom bezpieczeństwa związanym z projektowaniem i użytkowaniem cięgien nośnych, kompensacyjnych i odpowiednich środków zabezpieczających.

czytaj więcej »

Detektory do pomiarów stężeń gazów oraz par palnych umożliwiają wczesne wykrycie zagrożeń, a więc zapobieganie powstawaniu atmosfer wybuchowych i stężeń toksycznych.W poprzedniej aktualizacji przedstawiliśmy najczęściej stosowane detektory do pomiarów stężeń gazów oraz par palnych. W tym tekście omawiamy budowę i zastosowania innych czujników, w tym używanych w budownictwie mieszkaniowym.

czytaj więcej »

Ponieważ oświetlenie oceniane jest subiektywnie, wymaga często indywidualnego dostosowania do wymagań osobniczych. Takiego dostosowania potrzebują m.in. osoby starsze lub nawet młodsze, ale z wadami wzroku.Z tekstu dowiecie się Państwo, jak i jakie parametry oświetlenia wpływają na komfort i jakość pracy oraz samopoczucie ludzi, a także jakie czynniki związane z fizjologią człowieka należy uwzględniać, projektując oświetlenie.

czytaj więcej »

wiper-pixel