WYDANIE ONLINE

W poprzedniej aktualizacji pisaliśmy o elektroenergetycznych liniach napowietrznych z przewodami nieizolowanymi. W nowych liniach – będących tematem tego tekstu – stosowane są głównie samonośne przewody izolowane.Z tekstu dowiecie się Państwo, jakie powinno się budować linie niskiego napięcia z przewodami izolowanymi według wskazań norm. Podane są m.in. wymagania dotyczące zawieszania przewodów, skrzyżowań i zbliżeń do innych linii.

czytaj więcej »

Oświetlenia wysokich wnętrz wymaga stosowania opraw oświetleniowych wyposażonych w źródła światła o dużym strumieniu świetlnym.W artykule zestawiono podane w przepisach i Polskiej Normie parametry, które powinno spełniać oświetlenie w magazynach wysokiego składowania. Zaprezentowano przykłady stosowanych rozwiązań.

czytaj więcej »

Systemy detekcji umożliwiają wczesne wykrycie zagrożeń, zapobieganie powstawaniu atmosfer wybuchowych i stężeń toksycznych – przekraczających stężenia dopuszczalne dla zdrowia (NDS) zarówno pracowników, jak i osób znajdujących się w pobliżu przypadku uszkodzenia urządzeń lub instalacji technologicznych, gazowych i podobnych.Tekst przedstawia najczęściej stosowane detektory do pomiarów stężeń gazów oraz par palnych – ich budowę, zastosowania i ograniczenia, na które należy zwracać uwagę przy wyborze czujników.

czytaj więcej »

Norma PN-EN 81-20:2014-10 mówi o zachowaniu bezpieczeństwa w instalowanych na stałe dźwigach osobowych lub towarowo-osobowych.Omawiany w tej aktualizacji rozdział 5.4 Normy poświęcony jest zagadnieniom bezpieczeństwa związanym z projektowaniem i użytkowaniem kabiny, przeciwwagi i masy równoważącej. Z tego artykułu dowiecie się Państwo, jakie wymagania dotyczą kabiny.

czytaj więcej »

Systemy inteligentnego domu z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Dziś decyzji o zainstalowaniu inteligentnych rozwiązań w budynku nie musimy już podejmować na etapie budowy i wykonywania instalacji elektrycznych, ale możemy ją odłożyć na później. Jest to możliwe dzięki systemom bezprzewodowym.Z tekstu dowiecie się Państwo, jakie są zalety i wady współczesnych systemów bezprzewodowych inteligentnego budynku, poznacie także przykłady konkretnych rozwiązań.

czytaj więcej »

wiper-pixel