WYDANIE ONLINE

Elektroenergetyczne linie napowietrzne z przewodami nieizolowanymi zasilają wielu drobnych odbiorców energii elektrycznej. Problemem jest brak aktualnej Polskiej Normy dla tego rodzaju linii napowietrznych.Z tekstu dowiecie się Państwo, jaką Normą można kierować się przy projektowaniu linii napowietrznej niskiego napięcia z przewodami gołymi, jakie są jej elementy i zasady budowy.

czytaj więcej »

Od aktualizacji 119 „Instalacji elektrycznych w praktyce” drukujemy teksty zawierające porady na temat projektowania i wykonania instalacji elektrycznych w strefach potencjalnie zagrożonych wybuchem. W tym artykule dotyczą one ochrony przed przepięciami instalacji w obiektach zagrożonych wybuchem.Materiał jest przedstawiony w formie pytań i odpowiedzi. Umożliwia to szybkie znalezienie potrzebnych informacji bez konieczności uważnego czytania większych partii tekstu. Aby ułatwić Czytelnikom złożenie całej publikacji z części, które są umieszczane w poszczególnych aktualizacjach, zachowano ciągłość numeracji rozdziałów, pytań i odnośników do bibliografii.

czytaj więcej »

W wysokich halach produkcyjnych rozmieszcza się stanowiska pracy i wyznacza trasy komunikacyjne. Miejsca te wymagają odpowiedniego oświetlenia, lamp o dużym strumieniu świetlnym.W artykule zestawiono podane w Polskiej Normie parametry oświetlenia wymagane na różnych miejscach pracy i przy różnych czynnościach. Podano przykłady rozwiązań stosowanych w wysokich halach. Ogólne zasady stosowania oświetlenia elektrycznego w zakładach przemysłowych opisane były w poprzedniej aktualizacji „Instalacji elektrycznych w praktyce”.

czytaj więcej »

Norma PN-EN 81-20:2014-10 mówi o zachowaniu bezpieczeństwa w instalowanych na stałe dźwigach osobowych lub towarowo-osobowych.Omawiany w poprzedniej i tej aktualizacji rozdział 5.3 Normy poświęcony jest zagadnieniom bezpieczeństwa związanym z projektowaniem i użytkowaniem drzwi przystankowych i kabinowych.

czytaj więcej »

wiper-pixel