WYDANIE ONLINE

Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń i instalacji elektrycznych zależy od zastosowanych środków chroniących przed: porażeniem prądem elektrycznych, prądami przeciążeniowymi i zwarciowymi, przepięciami łączeniowymi i pochodzącymi od wyładowań atmosferycznych,W tekście przedstawione są opisane w przepisach i normach środki ochrony i zasady ich stosowania w pomieszczeniach, w których występują normalne warunki eksploatacji.

czytaj więcej »

Od aktualizacji 119 „Instalacji elektrycznych w praktyce” drukujemy teksty zawierające porady na temat projektowania i wykonania instalacji elektrycznych w strefach potencjalnie zagrożonych wybuchem. W tym artykule dotyczą one ochrony odgromowej obiektów zagrożonych wybuchem.Materiał jest przedstawiony w formie pytań i odpowiedzi. Umożliwia to szybkie znalezienie potrzebnych informacji bez konieczności uważnego czytania większych partii tekstu. Aby ułatwić Czytelnikom złożenie całej publikacji z części, które są umieszczane w poszczególnych aktualizacjach, zachowano ciągłość numeracji rozdziałów, pytań i odnośników do bibliografii.

czytaj więcej »

Norma PN-EN 81-20:2014-10 mówi o zachowaniu bezpieczeństwa w instalowanych na stałe dźwigach osobowych lub towarowo-osobowych.Omawiany w tym artykule rozdział 5.3 Normy poświęcony jest zagadnieniom bezpieczeństwa związanym z projektowaniem i użytkowaniem drzwi przystankowych i kabinowych. Z racji obszerności unormowań, które znalazły się w tym rozdziale, artykuł został podzielony na 2 części.

czytaj więcej »

wiper-pixel