WYDANIE ONLINE

W załączniku 1 do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,podane są Polskie Normy, którymi powinno się posługiwać przy projektowaniu i wykonywaniu oświetlenia elektrycznego.Z tekstu dowiecie się Państwo, jakie Polskie Normy mówią o oświetleniu wnętrz, znajdziecie też najistotniejsze wskazówki z tych norm.

czytaj więcej »

Większość pomieszczeń magazynowych tylko w niewielkim stopniu ma zapewnione oświetlenie światłem dziennym. Ponadto w wielu praca odbywa się na dwie, a nawet na trzy zmiany. Dlatego ważną rolę spełnia w tych pomieszczeniach oświetlenie elektryczne.Z tekstu dowiecie się Państwo, co mówią przepisy o oświetleniu niskich magazynów i jakie są wymagania dotyczące bezpieczeństwa. W artykule zestawione są też wymagania wobec oświetlenia tych pomieszczeń opracowane przez autora na podstawie danych zawartych w tablicach Normy PN-EN 12464-1:2012. Przedstawiono też przykłady rozwiązań.

czytaj więcej »

Od aktualizacji 119 „Instalacji elektrycznych w praktyce” drukujemy teksty zawierające porady na temat projektowania i wykonania instalacji elektrycznych w strefach potencjalnie zagrożonych wybuchem. W tym tekście dotyczą one instalowania urządzeń z nadciśnieniem Ex „p” oraz rodzaju zabezpieczenia „n”.Materiał jest przedstawiony w formie pytań i odpowiedzi. Umożliwia to szybkie znalezienie potrzebnych informacji bez konieczności uważnego czytania większych partii tekstu. Aby ułatwić Czytelnikom złożenie całej publikacji z części, które są umieszczane w poszczególnych aktualizacjach, zachowano ciągłość numeracji rozdziałów, pytań i odnośników do bibliografii.

czytaj więcej »

W listopadzie 2018 roku została wydana po polsku Norma PN-EN 61534-21:2015-01. Dotyczy ona systemów szynoprzewodów stosowanych do rozdziału energii elektrycznej w budynkach domowych, obiektach handlowych i przemysłowych.W poprzednich aktualizacjach przedstawiono część pierwszą Normy PN-EN 61534 zawierającą wymagania ogólne dla systemów szynoprzewodów. W prezentowanej teraz części 21 Normy zawarte są szczegółowe wymagania dla systemów szynoprzewodów (PT) przeznaczonych do montowania na ścianach i sufitach. W tekście zaprezentowano ponadto przykłady rozwiązań tej serii szynoprzewodów.

czytaj więcej »

Bilans mocy polega na zbadaniu faktycznego zapotrzebowania na energię. Służy to weryfikacji w praktyce założeń przyjętych przez projektanta, a także pozwala na przeprowadzenie analiz, których celem jest obniżenie zużycia energii elektrycznej.Z tekstu dowiecie się Państwo, jakich przyrządów można użyć do przeprowadzenia bilansu mocy. Przypominamy także jakich zasad bezpieczeństwa należy przestrzegać przy tych pomiarach.

czytaj więcej »

Norma PN-EN 81-20:2014-10 mówi o zachowaniu bezpieczeństwa w instalowanych na stałe dźwigach osobowych lub towarowo-osobowych z kabiną zawieszoną na linach lub łańcuchach lub siłownikach i poruszającą się wzdłuż prowadnic nachylonych nie więcej niż 15° w stosunku do pionu.Tekst omawia zalecenia zawarte w początkowych podrozdziałach rozdziału 5 Normy (zatytułowanego: Wymagania bezpieczeństwa i/lub środki ochronne) i skoncentrowany jest na zachowaniu bezpieczeństwa w szybie, w przestrzeniach zespołu napędowo-sterującego i w linowniach.

czytaj więcej »

wiper-pixel