WYDANIE ONLINE

Instalacje i urządzenia elektryczne w obiektach służby zdrowia wymagają szczególnej dbałości. Nieprawidłowości w ich działaniu są bowiem bardzo niebezpieczne. Ludzie chorzy są mniej odporni niż zdrowi na działanie prądu elektrycznego, a przerwa w zasilaniu aparatury medycznej może wywołać groźne skutki.Z tekstu dowiedzą się Państwo m.in., jak powinna być zapewniana ochrona przeciwporażeniowa w pomieszczeniach medycznych i jak ją sprawdzać także, co przepisy i normy mówią o zapewnieniu ciągłości zasilania i ochronie przed elektrycznością statyczną w szpitalach i przychodniach.

czytaj więcej »

W wielorodzinnych budynkach mieszkalnych poza lokalami mieszkalnymi (a także w niektórych przypadkach także usługowymi) występują pomieszczenia użytkowane wspólnie przez wszystkich mieszkańców. Stosowane w tych miejscach oświetlenie musi spełniać wymagania Normy o oświetleniu wnętrz.W tekście przedstawiono wymagania normatywne wobec oświetlenia części wspólnych w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych oraz stosowane rozwiązania.

czytaj więcej »

Użytkowanie urządzeń i instalacji elektrycznych wiąże się z zagrożeniami. Należy do nich możliwość porażenia prądem elektrycznym czy powstania pożaru, a nawet wybuchu.Z tekstu dowiecie się Państwo, jakie czynniki wpływają na stopień zagrożenia porażeniem elektrycznym i jak prąd działa na ciało człowieka. W artykule przedstawiono także podstawowe pojęcia dotyczące ochrony przeciwporażeniowej stosowane w Polskich Normach.

czytaj więcej »

Teksty, których druk rozpoczęliśmy w poprzedniej aktualizacji „Instalacji elektrycznych w praktyce”, zawierają porady dotyczące projektowania i wykonania instalacji elektrycznych w strefach potencjalnie zagrożonych wybuchem. W ubiegłym roku drukowaliśmy artykuły o wyznaczaniu stref zagrożonych wybuchem i budowie elektrycznych urządzeń przeciwwybuchowych.Materiał jest przedstawiony w formie pytań i odpowiedzi. Umożliwia to szybkie znalezienie potrzebnych informacji bez konieczności uważnego czytania większych partii tekstu. Aby ułatwić Czytelnikom złożenie całej publikacji z części, które są umieszczane w poszczególnych aktualizacjach, zachowano ciągłość numeracji rozdziałów, pytań i odnośników do bibliografii.

czytaj więcej »

Pod koniec listopada 2018 roku została wydana po polsku norma PN-EN 61534-1:2011 zawierająca wymagania dla szynoprzewodów jedno- i trójfazowych do 480 V i 63 A mocowanych na ścianach i stropach pomieszczeń.W poprzedniej aktualizacji opisaliśmy najważniejsze definicje użyte w normie i klasyfikacje systemów szynoprzewodów. W tym tekście omawiamy zapisy dotyczące ich oznakowania i konstrukcji.

czytaj więcej »

wiper-pixel