WYDANIE ONLINE

W zeszłym roku przedstawiliśmy cykl tekstów prezentujących najważniejsze informacje praktyczne na temat stref zagrożonych wybuchem i budowy elektrycznych urządzeń przeciwwybuchowych. Teksty, których druk rozpoczynamy teraz, zawierają porady dotyczące projektowania i wykonania instalacji elektrycznych w tych strefach.Materiał jest przedstawiony w formie pytań i odpowiedzi. Umożliwia to szybkie znalezienie potrzebnych informacji bez konieczności uważnego czytania większych partii tekstu. Aby ułatwić Czytelnikom złożenie całej publikacji z części, które będą umieszczane w poszczególnych aktualizacjach, zachowano ciągłość numeracji rozdziałów, pytań i odnośników do bibliografii.

czytaj więcej »

Oświetlenie stosowane w obiektach ogrodniczych musi spełniać wymogi wynikające z technologii produkcji roślin. W przypadku hodowli zwierząt pomocna przy projektowaniu oświetlenia jest Polska Norma PN-EN 12464-1:2012.Z tekstu dowiecie się Państwo, jakie są wymagania wobec oświetlenia elektrycznego w pomieszczeniach służących do hodowli zwierząt oraz do upraw ogrodniczych. Poznacie też przykłady rozwiązań.

czytaj więcej »

Do ochrony w układzie sieci TT mogą być stosowane: urządzenia ochronne różnicowoprądowe, urządzenia ochronne przetężeniowe. W aktualizacji 117 przedstawiliśmy protokół ze sprawdzania sieci TT, gdy do ochrony przy uszkodzeniu (ochrony przy dotyku pośrednim) jest stosowany wyłącznik różnicowoprądowy RCD.W tym tekście prezentujemy sposób przygotowania i wypełnienia protokołu ze sprawdzenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie instalacji z zabezpieczeniami nadmiarowoprądowymi oraz podajemy wymagane maksymalne czasy włączeń według normy.

czytaj więcej »

Pod koniec 2018 roku PKN wydał w języku polskim Normę PN-HD 60364-7-712:2016-05 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 7-712: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania.W aktualizacjach 117 i 118 były podane m.in. informacje o zmianach w normie w stosunku do jej poprzedniej wersji i o części zawartych w niej wymagań dotyczących zabezpieczeń układów PV. W tym tekście omówione są kolejne wymagania normy dotyczące zabezpieczeń.

czytaj więcej »

Zdalne sterowanie oświetleniem pozwala używać światła zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami użytkowników. Systemy sterowania oświetleniem pozwalają też na obniżenie kosztów eksploatacji budynku.Z tekstu dowiecie się Państwo, jak działają systemy sterowania oświetleniem elektrycznym, które z nich są obecnie dostępne na rynku i jakie cechy użytkowe mają poszczególne rozwiązania.

czytaj więcej »

Pod koniec listopada 2018 roku została wydana po polsku norma PN-EN 61534-1:2011 zawierająca wymagania ogólne dotyczące przewodów szynowych. W tym samym czasie ukazała się też polska wersja Normy o systemach szynoprzewodów przeznaczonych do montownia na ścianach i sufitach.W tym i następnych aktualizacjach „Instalacji elektrycznych w praktyce” przedstawiamy ważniejsze zagadnienia przedstawione w Polskich Normach o szynoprzewodach.

czytaj więcej »

wiper-pixel