WYDANIE ONLINE

Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi w czasie pożaru i akcji gaśniczej jest jednym z podstawowych wymagań stawianych współczesnym obiektom budowlanym, w tym ich instalacjom elektrycznym. Im w pomieszczeniu znajduje się większa liczba przewodów, tym większe występują zagrożenia w czasie pożaru.Z tekstu dowiecie się Państwo m.in., które instalacje muszą być czynne w czasie pożaru, jakie czynniki wpływają na ich działanie i jak dobierać przewody zasilające urządzenia przeciwpożarowe.

czytaj więcej »

Systemy oświetlenia stosowane w wielu pomieszczeniach przychodni czy szpitali nie różnią się od oświetlenia biur lub hoteli. Są jednak miejsca w placówkach ochrony zdrowia, w których światło elektryczne musi spełniać specyficzne wymagania.Z tekstu dowiecie się Państwo, jakie wymagania wobec oświetlenia elektrycznego w pomieszczeniach służby zdrowia podane są w przepisach i normach, a także jakie rozwiązania stosowane są w praktyce.

czytaj więcej »

Podczerwień jest wykorzystywana w wielu dziedzinach techniki. Należą do nich m.in. termografia, zdalne sterowanie urządzeń oraz grzejnictwo.W tekście przedstawiono wykorzystanie podczerwieni do oceny temperatury różnych obiektów. Opisano też użycie promienników podczerwieni do ogrzewania.

czytaj więcej »

Samoczynne wyłączenie zasilania to środek ochrony przeciwporażeniowej przy uszkodzeniu. Stosuje się je, gdy ochrona podstawowa zapewniona jest przez izolację podstawową lub osłony i przegrody oraz są połączenia wyrównawcze ochronne.W tekście przedstawiamy sposób przygotowania i wypełnienia protokołu ze sprawdzania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieci TN (TN-C, TN-C-S, TN-S). Podany jest sposób wykonania pomiarów.

czytaj więcej »

W listopadzie 2018 roku PKN wydał w języku polskim Normę PN-HD 60364-7-712:2016-05 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 7-712: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania.W aktualizacji 117 były omówione zmiany w normie w stosunku do jej poprzedniej wersji, a także definicje używane w dokumencie oraz jego zalecenia dotyczące ochrony przed porażeniem elektrycznym. W tym tekście prezentujemy m.in. informacje na temat zabezpieczeń układów PV przed prądem przeciążeniowym, ochrony przed przepięciami atmosferycznymi, oznakowania znakiem ostrzegawczym.

czytaj więcej »

wiper-pixel