WYDANIE ONLINE

Stosowanie wyłączników nadprądowych jest w Polsce obowiązkowe. Chronią instalację i urządzenia elektryczne przed przeciążeniami i zwarciami, a użytkowników przed porażeniem prądem elektrycznym.Z tekstu dowiecie się Państwo, jakie są rodzaje wyłączników nadprądowych, jak działają, a przede wszystkim, jakie są zasady ich instalacji.

czytaj więcej »

Oświetlenie pomieszczeń szkolnych powinno zapewniać zdolność rozróżniania szczegółów bez nadmiernego zmęczenia wzroku, umożliwić sprawne czytanie oraz pisanie, a także zagwarantować uczniom i nauczycielom warunki do pracy, przy której konieczne jest duże skupienie.Z tekstu dowiecie się Państwo, jakie wymagania wobec oświetlenia elektrycznego w szkole wynikają z przepisów i norm. Opisujemy także, w jaki sposób w projekcie oświetlenia uwzględnić specyfikę zajęć szkolnych.

czytaj więcej »

Do ochrony w układzie sieci TT mogą być stosowane: urządzenia ochronne różnicowoprądowe, urządzenia ochronne przetężeniowe.W tekście przedstawiono sposób przygotowania protokołów ze sprawdzenia skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania w układach sieci TT. W 115 aktualizacji „Instalacji elektrycznych w praktyce” opisaliśmy dokumentację ze sprawdzania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w układzie sieci IT.

czytaj więcej »

Norma zawiera obszerne i szczegółowe zalecenia. Przedstawimy jej treść w kilku częściach. W tym tekście omówione są zmiany w normie w stosunku do poprzedniej jej wersji, a także definicje używane w dokumencie oraz jego zalecenia dotyczące ochrony przed porażeniem elektrycznym.

czytaj więcej »

Elementem ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym są w instalacji elektrycznej m.in. przewody ochronne. Wymagania wobec nich zawiera rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz Polskie Normy.Z tekstu dowiecie się Państwo m.in., co może pełnić rolę przewodu ochronnego, a czego Polska Norma nie dopuszcza. Piszemy także, jak zgodnie z normami dobierać przekroje przewodów ochronnych, i pokazujemy przykłady ich ułożenia.

czytaj więcej »

wiper-pixel