WYDANIE ONLINE

Bezpieczniki topikowe są stosowane w przemyśle do zabezpieczania przed skutkami zwarć i w ograniczonym zakresie również przed skutkami przeciążeń. W poprzednich dwóch aktualizacjach opisaliśmy, jakie są rodzaje bezpieczników topikowych, jakie parametry je charakteryzują oraz jak odczytywać charakterystyki bezpieczników.W tym artykule przedstawimy m.in. zasady stosowania bezpieczników topikowych do zabezpieczenia obwodów prądu stałego, ochrony przewodów przed prądem przetężeniowym, zabezpieczania silników elektrycznych oraz wymogi dotyczące takiego doboru zabezpieczeń, aby działały one wybiórczo – selektywnie.

czytaj więcej »

Ustawa o wyrobach medycznych nakazuje właściwą obsługę urządzeń medycznych w trakcie ich użytkowania. Muszą one więc być okresowo sprawdzane. Wskazówek dostarcza Polska Norma PN-EN 62353: 2015 Medyczne urządzenia elektryczne – Badania okresowe oraz badania po naprawie medycznych urządzeń elektrycznych.W tekście przedstawiono zalecenia PN-EN 62353:2015 dotyczące poszczególnych elementów sprawdzania urządzenia.

czytaj więcej »

W domach akademickich udział energii elektrycznej zużywanej na oświetlenie ma znaczący wpływ na bilans energetyczny obiektu, niezbędne jest więc stosowanie wysoko wydajnych źródeł światła. Wymagane jest też zainstalowanie oświetlenia ewakuacyjnego.W tekście przedstawiono zalecenia i uwagi dotyczące doboru do użycia w domach studenckich źródeł światła i opraw oświetleniowych.

czytaj więcej »

Do prac eksploatacyjnych przy instalacjach należy się przygotować zgodnie z rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.Z tekstu dowiecie się Państwo, co powinno zawieraćpolecenie na pracę i jakie warunki muszą być spełnione przed podjęciem robót eksploatacyjnych przy instalacji, czy urządzeniu energetycznym.

czytaj więcej »

Na polskim rynku oferowane są systemy „zwodów aktywnych”, których oferenci powołują się na Francuską Normę NF C 17-102. Ich stosowanie budzi jednak spore wątpliwości.Z artykułu dowiedzą się Państwo, czy legalne jest stosowanie w Polsce „zwodów aktywnych” wg francuskiej normy. Przedstawione zostaną teżopinie odpowiedzialnego za budownictwo ministerstwa w sprawie obowiązku stosowania Polskich Norm wymienionych w Warunkach Technicznych.

czytaj więcej »

wiper-pixel