WYDANIE ONLINE

W instalacjach przemysłowych bezpieczniki topikowe są szeroko stosowane. Zabezpieczają przewody i urządzenia elektryczne przed skutkami zwarć i w ograniczonym zakresie również przed skutkami przeciążeń.Z tekstu dowiecie się Państwo, jakie parametry charakteryzują bezpieczniki topikowe, jak na ich podstawie dobierać zabezpieczenie, jak odczytywać jego charakterystyki podawane przez producentów.

czytaj więcej »

Oświetlenie obiektów sportowych dzieli się na trzy klasy zależnie od poziomu rozgrywek czy liczby widzów. Od klasy, do której należy dana instalacja oświetleniowa, zależy wartość eksploatacyjnego natężenia oświetlenia.Z tekstu dowiecie się Państwo, jakie wymagania wobec oświetlenia w obiektach sportowych zawierają Polskie Normy. Opisane są zalecane źródła światła i oprawy oświetleniowe, przedstawione są też przykłady rozwiązań.

czytaj więcej »

Rozwój technologii LED sprawił, że lampy tego typu są instalowane coraz powszechniej także jako zamienniki innych źródeł światła. Ma to na celu uzyskanie optymalnych wskaźników energetycznych, wymaga jednak zwrócenia uwagi na wiele uwarunkowań. Przy doborze zamienników należy dysponować pewnym zasobem wiedzy na temat różnych źródeł światła, ich cech i parametrów.Z artykułu dowiecie się Państwo, na co zwracać uwagę przy stosowaniu diod LED jako zamienników innych źródeł światła, nie tylko żarówek.

czytaj więcej »

W czerwcu 2018 r. ukazało się polskie wydanie PN-EN 62305-2:2012 – Ochrona odgromowa – Część 2: Zarządzanie ryzykiem. Na podstawie wskazówek tej normy projektant ocenia, czy dany obiekt należy chronić za pomocą instalacji odgromowej i ustala jej klasę. Załącznik C opisuje zasady szacowania wartości strat LX w rozpatrywanym obiekcie. LX jest potrzebne do określania wartości ryzyka Rx.W tekście przedstawiamy zasady szacowania wartości strat LX według aktualnej Normy i porównujemy je z obowiązującymi w jej poprzedniej wersji.

czytaj więcej »

wiper-pixel