WYDANIE ONLINE

Obowiązująca dziś Polska Norma PN-EN 61082-1:2015-03 – wersja angielska – Przygotowanie dokumentów używanych w elektrotechnice – Część 1: Podstawowe zasady prezentuje ogólne zasady przedstawiania informacji w dokumentach oraz szczegółowe zasady tworzenia schematów, rysunków i tablic stosowanych w elektrotechnice.W tekście przedstawiony jest podział schematów oraz zasady wykonywania rysunków według Normy. Artykuł zawiera też praktyczne porady, jak wybierać programy komputerowe służące do wykonywania rysunków technicznych.

czytaj więcej »

Oświetlenie w obiektach gastronomicznych powinno być dostosowane do rodzaju i klasy lokalu. Inne w barze samoobsługowym, a odmienne w lokalu wyższej kategorii.Z tekstu dowiecie się Państwo, jakie wymagania wobec oświetlenia w obiektach gastronomicznych zawierają Polskie Normy. Opisane są zlecane źródła światła i oprawy oświetleniowe, przedstawione przykłady rozwiązań.

czytaj więcej »

Ogniwa i baterie do elektrycznych urządzeń przeciwwybuchowych muszą spełniać szczególne wymagania. Dotyczy to zresztą prawie wszystkich urządzeń elektrycznych. Ich oznakowanie przedstawiamy w tym tekście.Materiał, który drukujemy od aktualizacji 105, jest przedstawiony w formie pytań i odpowiedzi. Umożliwia to szybkie znalezienie potrzebnych informacji bez konieczności uważnego czytania większych partii tekstu. Aby ułatwić Czytelnikom złożenie całej publikacji z części, które są umieszczane w poszczególnych aktualizacjach, zachowano ciągłość numeracji rozdziałów, pytań i odnośników do bibliografii.

czytaj więcej »

Zagrożenie pożarowe występuje w wielu obiektach budowlanych. W takim przypadku także instalacje i urządzenia elektryczne powinny być odpowiednio dobrane. Dlatego dokumentacja projektowa podlega ocenie rzeczoznawcy do spraw ochrony przeciwpożarowej.Z tekstu dowiedzą się Państwo, jakie przepisy i jaki sposób regulują odpowiedzialność za ochronę przeciwpożarową. Jakie zadania ma rzeczoznawca do spraw ochrony przeciwpożarowej i jak przebiega procedura uzgadniania z nim projektu.

czytaj więcej »

wiper-pixel