WYDANIE ONLINE

Światło z opraw oświetleniowych zainstalowanych na budowie nie może być uciążliwe dla znajdujących się w jej otoczeniu terenów oraz budynków. Jaskrawe, źle rozmieszczone punkty świetlne nie mogą też oślepiać przechodniów i kierowców. O zapobieganiu zanieczyszczeniu światłem otoczenia oświetlanego obiektu mówi Polska Norma PN-EN 12464-2:2014-05.W tekście przedstawiamy zagadnienia związane ze światłem przeszkadzającym sąsiadom budowy, a także samym pracownikom, w tym przykłady rozwiązań dobrych i złych stosowanych w występujących na budowach systemach oświetleniowych.

czytaj więcej »

W sklepach oświetlenie musi spełniać wymagania wynikające z przepisów i norm, a także wspierać sprzedaż wystawianych towarów.Z teksu dowiecie się Państwo, jakie wymagania wobec oświetlenia w obiektach handlowych zawierają przepisy i Polskie Normy. Opisane są zlecane źródła światła i oprawy oświetleniowe, przedstawione przykłady rozwiązań. Autor podaje też wskazówki, jakie oświetlenie służy lepszej sprzedaży konkretnych produktów.

czytaj więcej »

W elektrycznych urządzeniach w wykonaniu przeciwwybuchowym są stosowane rozwiązania konstrukcyjne zapobiegające zapłonowi otaczającej je mieszaniny wybuchowej. W tym numerze kończymy omawianie urządzeń przeznaczonych do stref potencjalnie zagrożonych wybuchem atmosfer gazowych oraz przedstawiamy urządzenia do stref potencjalnie zagrożonych wybuchem atmosfer pyłowych.Materiał, który drukujemy od aktualizacji 105, jest przedstawiony w formie pytań i odpowiedzi. Umożliwia to szybkie znalezienie potrzebnych informacji bez konieczności uważnego czytania większych partii tekstu. Aby ułatwić Czytelnikom złożenie całej publikacji z części, które są umieszczane w poszczególnych aktualizacjach, zachowano ciągłość numeracji rozdziałów, pytań i odnośników do bibliografii.

czytaj więcej »

W czerwcu br. ukazało się polskie wydanie PN-EN 62305-2:2012 – Ochrona odgromowa – Część 2: Zarządzanie ryzykiem. Na podstawie wskazówek tej normy projektant ocenia, czy dany obiekt należy chronić za pomocą instalacji odgromowej, i ustala jej klasę. Załącznik B opisuje wyliczanie prawdopodobieństwa PX występującego w ogólnym równaniu obliczania komponentów ryzyka.W tekście opisujemy, jak według załącznika należy postępować przy ustalaniu poszczególnych prawdopodobieństw składających się na PX. Wskazujemy różnice, które występują podczas obliczeń według nowej i starej wersji normy.

czytaj więcej »

wiper-pixel