WYDANIE ONLINE

Instalacje oświetleniowe na terenie budowy mają charakter tymczasowy. Zapomina się często, że powinny spełniać takie same wymogi, jak oświetlenie miejsc pracy o charakterze stałym.Z tekstu dowiecie się Państwo, co mówią przepisy o oświetleniu terenu budowy. Na podstawie Polskich Norm autor zestawia też wymogi dotyczące średniego natężenia oświetlenia, dopuszczalnej wartości olśnienia, równomierność oświetlenia oraz wskaźnika oddawania barwy światła w różnych miejscach pracy (i przy różnych czynnościach) na budowie.

czytaj więcej »

Przewody są podstawowym elementem instalacji elektrycznych. Mają różną budowę, napięcie znamionowe, liczbę żył i kolorystykę izolacji. Występują przewody z żyłami wykonanymi z miedzi oraz z aluminium.Z artykułu dowiecie się Państwo m.in.: jak oznacza się przewody w zależności od pełnionych przez nie funkcji, jak należy dobierać przekroje przewodów roboczych i ochronnych oraz co oznaczają kolory izolacji.

czytaj więcej »

W elektrycznych urządzeniach w wykonaniu przeciwwybuchowym są stosowane środki (rozwiązania konstrukcyjne) zapobiegające zapłonowi otaczającej je mieszaniny wybuchowej. W tym numerze kontynuujemy omawianie urządzeń przeznaczonych do stref potencjalnie zagrożonych wybuchem atmosfer gazowych.Materiał, który drukujemy od aktualizacji 105, jest przedstawiony w formie pytań i odpowiedzi. Umożliwia to szybkie znalezienie potrzebnych informacji bez konieczności uważnego czytania większych partii tekstu. Aby ułatwić Czytelnikom złożenie całej publikacji z części, które są umieszczane w poszczególnych aktualizacjach, zachowano ciągłość numeracji rozdziałów, pytań i odnośników do bibliografii.

czytaj więcej »

wiper-pixel