WYDANIE ONLINE

W połowie czerwca br. ukazało się polskie wydanie PN-EN 62305-2:2012 – Ochrona odgromowa – Część 2: Zarządzanie ryzykiem. Na podstawie wskazówek tej normy projektant ocenia, czy dany obiekt należy chronić za pomocą instalacji odgromowej i ustala jej klasę. Załącznik A przedstawia sposób postępowania przy oszacowaniu N – rocznej liczby niebezpiecznych zdarzeń.W tekście opisujemy, jak według załącznika należy postępować przy ustalaniu poszczególnych współczynników. Wskazujemy różnice, które występują podczas obliczeń według nowej i starej wersji normy.

czytaj więcej »

W budynkach biurowych są zarówno niewielkie pokoje, jak i tzw. open space’y. We wszystkich tych pomieszczeniach poziom natężenia oświetlenia oraz inne parametry oświetleniowe muszą być dostosowane do wykonywanych czynności i odpowiadać wymaganiom Polskiej NormyW tekście przedstawiamy zasady oświetlania pomieszczeń biurowych. Między innymi wymagania wynikające z normyPN-EN 12464-1:2012 oraz podajemy wskazówki dotyczące doboru źródeł światła i opraw oświetleniowych.

czytaj więcej »

W elektrycznych urządzeniach w wykonaniu przeciwwybuchowym są stosowane środki (rozwiązania konstrukcyjne) zapobiegające zapłonowi otaczającej je mieszaniny wybuchowej. W tym numerze przedstawiamy urządzenie przeznaczone do stref potencjalnie zagrożonych wybuchem atmosfer gazowych.Materiał, który drukujemy od aktualizacji 105, jest przedstawiony w formie pytań i odpowiedzi. Umożliwia to szybkie znalezienie potrzebnych informacji bez konieczności uważnego czytania większych partii tekstu. Aby ułatwić Czytelnikom złożenie całej publikacji z części, które są umieszczane w poszczególnych aktualizacjach, zachowano ciągłość numeracji rozdziałów, pytań i odnośników do bibliografii.

czytaj więcej »

Rozdział energii elektrycznej dla urządzeń używanych na budowie ma w dużej części charakter prowizoryczny. Ponadto musi uwzględniać trudne warunki środowiskowe, które mogą występować na takim terenie.Z tekstu dowiecie się Państwo, jakie przewody powinny być stosowane na terenie budowy. Przedstawiamy także wymagania dotyczące rozdzielnic wykorzystywanych na budowie.

czytaj więcej »

wiper-pixel