WYDANIE ONLINE

W połowie czerwca br. ukazało się polskie wydanie PN-EN 62305-2:2012 – Ochrona odgromowa – Część 2: Zarządzanie ryzykiem. Na podstawie wskazówek tej normy projektant ocenia, czy dany obiekt należy chronić za pomocą instalacji odgromowej i ustala jej klasę.W tekście opisujemy zmiany, jakie nastąpiły w aktualnej wersji normy w porównaniu do edycji z 2008 roku. W następnych aktualizacjach przedstawimy istotne zmiany w załącznikach do normy.

czytaj więcej »

Oświetlenie w hotelu w dużym stopniu zależy od jego standardu, ale ogólne zasady powinny być zachowane w przypadku każdego tego typu obiektu.W tekście przedstawiamy zasady oświetlania pomieszczeń przeznaczonych dla gości hotelowych oraz kuchni i restauracji. Omawiamy m.in. wymagania wynikające z normyPN-EN 12464-1:2012 oraz podajemy wskazówki dotyczące doboru źródeł światła i opraw oświetleniowych.

czytaj więcej »

Urządzenia elektryczne przeznaczone do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem są konstruowane w sposób zapobiegający zapłonowi otaczającej je mieszaniny wybuchowej. Jest to osiągane w sposób opisany w tekście.W materiale, który drukujemy od aktualizacji 105, wiadomości są przedstawione w formie pytań i odpowiedzi. Umożliwia to szybkie znalezienie potrzebnych informacji bez konieczności uważnego czytania większych partii tekstu. Aby ułatwić Czytelnikom złożenie całej publikacji z części, które są umieszczane w poszczególnych aktualizacjach, zachowano ciągłość numeracji rozdziałów, pytań i odnośników do bibliografii.

czytaj więcej »

Wobec obecnych kosztów energii elektrycznej w pełni uzasadniona jest chęć uniknięcia wszelkich dodatkowych opłat, w tym między innymi kar wynikających z przekroczenia tak zwanej mocy umownej. Jednym z najczęściej spotykanych sposobów na ich wyeliminowanie jest zastosowanie rozwiązania typu „strażnik mocy umownej”.Tekst wyjaśnia, na czym polega oraz czemu służy bieżąca kontrola pobieranej mocy czynnej. Opisuje, czym tak naprawdę są gotowe rozwiązania typu „strażnik mocy umownej” (co stanowi ich wyposażenie) oraz zestawia ich funkcje z możliwościami współczesnych tablicowych analizatorów sieci.

czytaj więcej »

Dostawy energii elektrycznej niezbędnej dla urządzeń stosowanych w realizacji robót budowlanych mogą pochodzić z różnych źródeł. Ich wybór zależy od wielkości budowy, jej wyposażenia i miejsca prowadzenia prac.W tekście przedstawione są moce i napięcia pracy urządzeń używanych na placu budowy, napięcia sieci zasilającej budowę przyjmowane w zależności od mocy zapotrzebowanej, przykłady rozwiązań zasilania.

czytaj więcej »

wiper-pixel