WYDANIE ONLINE

Przed bezpośrednim uderzeniem pioruna należy chronić umieszczone na dachu budynku anteny radiowo-telewizyjne, elementy elektryczne i elektroniczne w maszynowniach dźwigów czy urządzenia klimatyzacji.Tekst opisuje, jakie normy aktualnie mówią o ochronie odgromowej. Przedstawia sposoby ochrony nadbudówek na dachach oraz anten na wysokich masztach, a także metody obliczania odstępu ochronnego między instalacją odgromową a instalacją elektryczną.

czytaj więcej »

Od właściwie dobranych opraw oświetleniowych w dużej mierze zależy jakość uzyskanego efektu oświetleniowego i ekonomiczność zastosowanego systemu oświetlenia.W poprzednich „Niezbędnikach” zaprezentowano kryteria podziału opraw oraz typy opraw do oświetlania wnętrz biurowych, magazynowych, przemysłowych itp. W tym artykule opisano oprawy stosowane na zewnątrz budynków oraz w oświetleniu ulicznym czy parkowym.

czytaj więcej »

Prawidłowe wykonanie instalacji elektrycznej w strefach potencjalnie zagrożonych wybuchem wymaga znajomości m.in. zagadnień dotyczących budowy elektrycznych urządzeń przeciwwybuchowych czy właściwości fizykochemicznych potencjalnych źródeł zapłonu.W materiale, który drukujemy od aktualizacji 105, wiadomości są przedstawione w formie pytań i odpowiedzi. Umożliwia to szybkie znalezienie potrzebnych informacji bez konieczności uważnego czytania większych partii tekstu. Aby ułatwić Czytelnikom złożenie całej publikacji z części, które są umieszczane w poszczególnych aktualizacjach, zachowano ciągłość numeracji rozdziałów, pytań i odnośników do bibliografii.

czytaj więcej »

Zadaniem zasilania gwarantowanego jest dostarczanie energii elektrycznej do wybranych urządzeń i systemów, niezwłocznie po zaniku napięcia w sieci elektroenergetycznej. Zapewnia je najczęściej statyczny zasilacz bezprzerwowy z odpowiednim magazynem energii. Tekst jest poświęcony przykładowemu rozwiązaniu wyposażonemu w zasobnik elektromechaniczny i możliwość podłączenia dodatkowej baterii akumulatorów chemicznych.Artykuł przedstawia budowę i działanie zasilacza bezprzerwowego z zasobnikiem elektromechanicznym i możliwością podłączenia baterii akumulatorów. Nawiązuje do opracowania opublikowanego w aktualizacji 107 (lipiec 2018 roku) pod tytułem „Budowa i działanie statycznego zasilacza bezprzerwowego z zasobnikiem elektromechanicznym”.

czytaj więcej »

„Inteligentne” liczniki prądu są już zainstalowane u wielu polskich odbiorców energii elektrycznej. Docelowo technologia „smart metering” obejmie również pomiary zużywanego ciepła, gazu i wody.W tekście przedstawiony jest system pomiarowy Adwanced Metering Infrastrukture oraz kierunki jego rozwoju. Opisane są przyrządy pomiarowe stosowane w systemach inteligentnego pomiaru zużycia ciepła, wody, gazu i prądu elektrycznego.

czytaj więcej »

wiper-pixel