WYDANIE ONLINE

Oprawa oświetleniowa jest obok źródła światła tym elementem w oświetleniu elektrycznym, od którego w dużej mierze zależy jakość uzyskanego efektu oświetleniowego i ekonomiczność zastosowanych rozwiązań.W poprzednim „Niezbędniku” zaprezentowano kryteria podziału opraw ze względu na ich zabezpieczenie przed wpływami zewnętrznymi, stopień ochrony przed porażeniem, sposób rozsyłu światła i klasy oświetleniowe. W tym artykule prezentowane są konkretne typy opraw do oświetlania wnętrz biurowych, magazynowych, przemysłowych itp.

czytaj więcej »

Prawidłowe wykonanie instalacji elektrycznej w strefach potencjalnie zagrożonych wybuchem wymaga znajomości m.in. zagadnień dotyczących budowy elektrycznych urządzeń przeciwwybuchowych czy właściwości fizykochemicznych potencjalnych źródeł zapłonu.W materiale, który drukujemy od aktualizacji 105, wiadomości są przedstawione w formie pytań i odpowiedzi. Umożliwia to szybkie znalezienie potrzebnych informacji bez konieczności uważnego czytania większych partii tekstu. Aby ułatwić Czytelnikom złożenie całej publikacji z części, które są umieszczane w poszczególnych aktualizacjach, zachowano ciągłość numeracji rozdziałów, pytań i odnośników do bibliografii.

czytaj więcej »

Teren budowy lub rozbiórki charakteryzuje zwiększony poziom zagrożeń. W poprzedniej aktualizacji była mowa o zagrożeniach wynikających z obecności na terenie budowy linii elektroenergetycznych i sytuacji, gdy występuje potrzeba prowadzenia w ich pobliżu robot budowlanych.W tym artykule prezentujemy zagrożenia związane z użytkowaniem na budowie urządzeń i instalacji elektrycznych oraz środki ochrony przed tymi niebezpieczeństwami.

czytaj więcej »

wiper-pixel