WYDANIE ONLINE

W zależności od rodzaju obiektu, przeprowadzanego w nim procesu technologicznego, a także stosowanych urządzeń, ewentualny brak ciągłości dostaw energii elektrycznej może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, poważne zagrożenie środowiska, a także znaczne straty materialne. Stąd też niezmiernie ważne jest stosowanie odpowiednich rozwiązań zapewniających zminimalizowanie lub całkowite wyeliminowanie negatywnych skutków zaników i zapadów napięcia.W tekście scharakteryzowano przykładowe, „kompaktowe” systemy zasilania awaryjnego i/lub gwarantowanego. Opisano, co tak naprawdę oznacza modułowość, jakie są jej zalety.

czytaj więcej »

Oprawa oświetleniowa jest obok źródła światła tym elementem w oświetleniu elektrycznym, od którego w dużej mierze zależy jakość uzyskanego efektu oświetleniowego i ekonomiczność zastosowanych rozwiązań.W Niezbędniku opisujemy, z czego składa się oprawa oświetleniowa i jakie ma funkcje. Przedstawiamy kryteria podziału opraw ze względu na ich zabezpieczenie przed wpływami zewnętrznymi, stopień ochrony przed porażeniem, sposób rozsyłu światła i klasy oświetleniowe.

czytaj więcej »

Prawidłowe wykonanie instalacji elektrycznej w strefach potencjalnie zagrożonych wybuchem wymaga znajomości m.in. zagadnień dotyczących budowy elektrycznych urządzeń przeciwwybuchowych czy właściwości fizykochemicznych potencjalnych źródeł zapłonu.W publikacji, którą drukujemy od poprzedniej aktualizacji, wiadomości są przedstawione w formie pytań i odpowiedzi. Umożliwia to szybkie znalezienie potrzebnych informacji bez konieczności uważnego czytania większych partii tekstu. Aby ułatwić Czytelnikom złożenie całej publikacji z części, które są umieszczane w poszczególnych aktualizacjach, zachowano ciągłość numeracji rozdziałów, pytań i odnośników do bibliografii.

czytaj więcej »

Teren budowy lub rozbiórki charakteryzuje zwiększony poziom zagrożeń, które mogą być także spowodowane przez istnienie na terenie budowy lub w jej pobliżu linii elektroenergetycznych.W tekście przedstawiono wynikające z przepisów wymagania dotyczące szerokości stref bezpieczeństwa, robót w nich prowadzonych, a także pracy urządzeń budowlanych w pobliżu linii energetycznych.

czytaj więcej »

Na elewacjach wielu budynków umieszczane są wielkopowierzchniowe plansze reklamowe. Po zmroku są one oświetlane.W tekście zaprezentowano procedury projektowe związane z instalacją elektryczną oświetlenia reklamy na przykładzie rozwiązania zastosowanego kilka lat temu na budynku w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej.

czytaj więcej »

wiper-pixel