WYDANIE ONLINE

Pole elektromagnetyczne może być obojętne dla ludzi albo może stwarzać zagrożenie. Dlatego przepisy określają dopuszczalne, uważane za bezpieczne , wartości natężenia PEM dla środowiska pracy oraz dla stref zamieszkania.W tekście przedstawiono, gdzie występują pola elektromagnetyczne i o jakiej wartości. Opisano, jak powinno się chronić przed nimi zgodnie z przepisami i poradami naukowców.

czytaj więcej »

Prawidłowe wykonanie instalacji elektrycznej w strefach potencjalnie zagrożonych wybuchem wymaga znajomości m.in. zagadnień dotyczących budowy elektrycznych urządzeń przeciwwybuchowych czy właściwości fizykochemicznych potencjalnych źródeł zapłonu.   W publikacji, której druk zaczynamy w tym numerze, wiadomości są przedstawione w formie pytań i odpowiedzi. Umożliwia to szybkie znalezienie potrzebnych informacji bez konieczności uważnego czytania większych partii tekstu. Odpowiedzi opracowano tak, aby można było czytać je bez pytań, co ułatwia samodzielną naukę. Aby ułatwić Czytelnikom złożenie całej publikacji z części, które będą umieszczane w poszczególnych aktualizacjach, zachowano ciągłość numeracji rozdziałów, pytań i odnośników do bibliografii.

czytaj więcej »

Projektant oraz użytkownik mają dziś do wyboru wiele rodzajów elektrycznych źródeł światła. Działają one na różnych zasadach, a ich cechy techniczne czynią je przydatnymi w określonych celach czy miejscach.W poprzednim Niezbędniku opisane były: żarówki, świetlówki standardowe i kompaktowe, lampy rtęciowe (wysokoprężne) oraz lampy żarowo-rtęciowe. W tym omawiamy pozostałe używane dziś źródła światła.

czytaj więcej »

Zmniejszenie zużycia energii pobieranej przez oświetlenie elektryczne służy poprawie efektywności energetycznej obiektu. Jednym ze sposobów na oszczędzanie prądu jest maksymalne wykorzystanie światła naturalnego i jego współdziałanie z oświetleniem elektrycznym.W tekście przedstawiono przepisy mówiące o wykorzystaniu światła naturalnego w oświetleniu wnętrz, a przede wszystkim stosowane rozwiązania, m.in. system PSALI.

czytaj więcej »

wiper-pixel