WYDANIE ONLINE

Dzięki malejącym kosztom inwestycji i rosnącym cenom na rynku energii mikroinstalacje fotowoltaiczne z dnia na dzień stają coraz bardziej interesujące dla inwestorów, a więc także dla projektantów oraz elektroinstalatorów.W artykule scharakteryzowano najważniejsze komponenty systemu i podano wskazówki, na jakie parametry elementów składowych mikroinstalacji należy zwrócić szczególną uwagę. Wskazano także na aspekty ekonomiczne stosowanych rozwiązań.

czytaj więcej »

Elektryczne źródła światła dzielą się na dwie grupy. Pierwsza to lampy, w których źródłem światła jest rozżarzony element. Drugą tworzą luminescencyjne źródła światła. Na pograniczu tych dwu grup znajdują się lampy rtęciowo-żarowe.W tekście przedstawiono lampy, które dziś znajdują szersze praktyczne zastosowanie (bez LED). Opisano także systematykę źródeł światła i wartości je charakteryzujące.

czytaj więcej »

Tekst jest wykazem norm dotycących elektryki, które znajdują się w załączniku 1 do rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zestawienie oparte jest rozporządzeniu ministra infrastruktury i budownictwa z 14 listopada 2017 r. (Dz.U. z 8 grudnia 2017 r. poz. 2285) zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych.

czytaj więcej »

Gdy dobudowujemy pomieszczenie do domu lub wydzielamy część budynku z przeznaczeniem na sklep, musimy nie tylko położyć w nim instalację, ale i rozważyć sposób jej przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.W tekście przedstawiono kolejne kroki, które wykonujemy, by przystosować instalację elektryczną budynku do potrzeb sklepu.

czytaj więcej »

wiper-pixel