WYDANIE ONLINE

Dodanie nowej kondygnacji lub przebudowa poddasza domu jednorodzinnego na potrzeby mieszkalne wymaga ułożenia nowej części instalacji elektrycznej i modernizacji tej już istniejącej.W tekście przedstawiono wymogi, które musi spełniać dobudowywana i modernizowana instalacja elektryczna oraz sposób zaplanowania i przeprowadzenia prac, m.in. obliczenia mocy zapotrzebowanej dla całego budynku.

czytaj więcej »

W technice świetlnej na co dzień stosowane są wielkości i jednostki charakteryzujące źródła światła i oprawy, a także parametry określające efekt oświetleniowy.W drugim z cyklu „Niezbędników” poświęconych technice świetlnej opisujemy m.in., co to jest światłość, natężenie oświetlenia, zjawiska takie jak akomodacja, kontrast czy olśnienie.

czytaj więcej »

Instalacje elektryczne na terenie budowy muszą spełniać wymagania zawarte w arkuszach Polskiej Normy o wspólnym numerze 60364. Podstawowy jest arkusz z części 7 dotyczącej specjalnych instalacji lub lokalizacji.W poprzedniej aktualizacji przedstawiliśmy przepisy mówiące o zapewnieniu bezpieczeństwa podczas użytkowania energii elektrycznej na budowie. Teraz prezentujemy zalecenia na ten tematy zawarte w normach.

czytaj więcej »

Omawiane w tym tekście i jego pierwszej części opublikowanej w poprzedniej aktualizacji normy obronne z serii NO-04-A004 Obiekty wojskowe – Systemy alarmowe obowiązują w jednostkach podległych MON. Wymagania tych norm w wielu miejscach znacznie różnią się od zapisów z aktualnych Polskich Norm dotyczących systemów alarmowych.W poprzednim tekście przedstawiono, czego dotyczą normy od NO-04-A004-1 do NO-04-A004–6. W tym numerze omówiono normy NO-04-A004–7:2016 – NO-04-A004–9:2016 oraz podano spostrzeżenia i wskazówki dotyczące wszystkich norm z serii NO-04-A004 Obiekty wojskowe – Systemy alarmowe.

czytaj więcej »

wiper-pixel