WYDANIE ONLINE

Układ kompensacji mocy biernej stosowany jest przede wszystkim z racji chęci obniżenia wysokości rachunków za energię elektryczną – wyeliminowania kar umownych z tytułu ponadumownego poboru energii biernej indukcyjnej lub wprowadzania do sieci elektroenergetycznej mocy biernej pojemnościowej.Tekst przedstawia specyfikę doboru rozwiązania dla przypadku obiektu przemysłowego. Zwraca uwagę na najważniejsze kwestie związane z kompensacją mocy biernej indukcyjnej.

czytaj więcej »

Prace elektryczne często wykonywane są poza warsztatem, konieczne jest więc przenoszenie narzędzi. Wygodne i bezpieczne jest wykorzystywanie w tym celu odpowiedniego wyposażenia.W tekście przedstawiono m.in. torby, skrzynki narzędziowe i pasy monterskie używane przez elektryków.

czytaj więcej »

Przy stosowaniu nowoczesnych źródeł światła występują zagrożenia optyczne i magnetyczne istotne dla bezpieczeństwa pracowników przede wszystkim przy oświetleniu miejscowym stanowisk pracy.W tekście przedstawiono zalecenia dotyczące ochrony przed zagrożeniami związanymi ze stosowaniem zamienników tradycyjnych żarówek.

czytaj więcej »

Począwszy od roku 2013nowo wznoszone wielorodzinne budynki mieszkalne, budynki zamieszkania zbiorowego oraz budynki użyteczności publicznej powinny być wyposażane w instalacje telekomunikacyjne umożliwiające świadczenie usług przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa.W tekście przedstawiono wymagania, które zgodnie z przepisami muszą spełniać instalacje telekomunikacyjne układane w nowych budynkach.

czytaj więcej »

W procesach technologicznych obok pomiarów temperatury (przedstawionych w aktualizacji 96) i ciśnienia (aktualizacja 99) kluczową pozycję zajmują pomiary poziomu i przepływu.W tekście przedstawiono metody i urządzenia elektryczne stosowane do pomiarów poziomu cieczy i materiałów sypkich. W drugiej części artykułu omówiono metody i przyrządy używane do pomiaru przepływu cieczy i gazów.

czytaj więcej »

wiper-pixel