WYDANIE ONLINE

Układ kompensacji mocy biernej stosowany jest przede wszystkim w celu obniżenia wysokości rachunków za energię elektryczną – wyeliminowania kar umownych z tytułu ponadumownego poboru energii biernej indukcyjnej lub wprowadzania do sieci elektroenergetycznej mocy biernej pojemnościowej.Tekst zwraca uwagę na najważniejsze kwestie związane z kompensacją mocy biernej pojemnościowej. Przedstawia specyfikę doboru rozwiązania dla przypadku obiektu biurowego. W poprzedniej aktualizacji przedstawiliśmy przykład kompensacji mocy biernej indukcyjnej w obiekcie przemysłowym.

czytaj więcej »

Elektryk w swojej pracy styka się z urządzeniami oświetleniowymi. Musi zatem posiadać odpowiednią wiedzę także w tym zakresie. Aby uporządkować informacje na ten temat, rozpoczynamy cykl poświęcony technice świetlnej, zaczynając od omówienia podstawowych pojęć i jednostek.W tekście przedstawiono podstawowe informacje z teorii techniki świetlnej. Opisano wielkości charakteryzujące źródła światła oraz parametry dotyczące efektu oświetleniowego.

czytaj więcej »

W sieciach i instalacjach elektrycznych stosowane są rożne układy różniące się przede wszystkim pod kątem stosowanej ochrony od porażeń. Wynika to z faktu, że powstawały w różnym czasie i eksploatowane są do dziś.Tekst wyjaśnia, na czym polegają różnice między poszczególnymi układami oraz co oznaczają litery stosowane do oznaczenia układów.

czytaj więcej »

Omawiane w tekście normy obronne z serii NO-04-A004 Obiekty wojskowe – Systemy alarmowe obowiązują w jednostkach podległych MON. Wymagania tych norm w wielu miejscach znacznie różnią się od zapisów z aktualnych Polskich Norm dotyczących systemów alarmowych. Jest to bardzo ważne dla firm składających ofertę instytucji wojskowej.W tekście przedstawiono, czego dotyczą poszczególne normy z serii NO-04-A004. Wskazano różnice między normami cywilnymi a wojskowymi. M.in. dotyczące urządzeń, które mogą być stosowane w systemach alarmowych.

czytaj więcej »

Praca elektryka na terenie budowy wiąże się z wieloma utrudnieniami. Zasilanie w energię elektryczną i jej rozdział ma często charakter prowizorek, a front robót ulega ciągłym zmianom. Ponadto Polska Norma zalicza teren budowy do miejsc, w których występuje zwiększone zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym.Zagadnieniom związanym z instalacjami na budowie poświęcamy cykl artykułów. Zaczynamy od przepisów mówiących o zapewnieniu bezpieczeństwa, a związanych z użytkowaniem energii elektrycznej lub obecnością instalacji elektrycznych.

czytaj więcej »

wiper-pixel