WYDANIE ONLINE

Kiedyś zaprojektowanie i wykonanie zewnętrznej ochrony odgromowej dla budynku nie stanowiło dla projektanta wielkiego wyzwania. Obecnie poprawne zaprojektowanie i wykonanie instalacji piorunochronnej staje się coraz bardziej skomplikowane.W artykule przedstawiono zasady prawidłowego projektowania i wykonywania zewnętrznych instalacji LPS. Opisano najczęściej popełniane błędy.

czytaj więcej »

W poprzednim „Niezbędniku” była mowa o prostych ręcznych narzędziach wykorzystywanych przez elektryka. Teraz pora na prezentację narzędzi z napędem elektrycznym – ręcznych oraz instalowanych na stałe.W artykule przedstawiono zasady bezpieczeństwa, które należy stosować, wykorzystując narzędzia elektryczne. Zaprezentowano także przykłady takich narzędzi najczęściej używanych w warsztatach elektryków.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują zmiany w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zmienił się m.in. wykaz Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu.Uaktualnienia do warunków technicznych dla budynków (popularnie nazywanych WT) opublikowano 8 grudnia 2017 r. jako rozporządzenie ministra infrastruktury i budownictwa z 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2017 r. poz. 2285). Poniżej przedstawiamy zestawienie zmian w tekście dotyczących bezpośrednio lub pośrednio elektryki (fragmenty zmienione wytłuszczono).

czytaj więcej »

Przy stosowaniu elektrycznego oświetlenia wnętrz występują zjawiska wpływające na wydajność pracy, które nie zawsze docenianie są przez projektantów i inwestorów.W tekście przedstawiono sposoby zwiększenia komfortu pracy wykonywanej przy oświetleniu elektrycznym. Związane są one z dostosowaniem oświetlenia do pory dnia czy wielu pracowników.

czytaj więcej »

Układ monitoringu parametrów zasilania i obciążenia, a tym samym kontroli zużycia energii elektrycznej jest narzędziem niezwykle przydatnym. W praktyce może być to tablicowy analizator sieci wraz z odpowiednim oprogramowaniem tworzącym bazę danych.Tekst wyjaśnia − z wykorzystaniem danych z przykładowego obiektu przemysłowego − na czym polega oraz czemu służy monitorowanie parametrów zasilania (częstotliwości, napięcia, współczynnika THDU) i obciążenia (prądu, współczynnika THDI, mocy czynnej, biernej i pozornej).

czytaj więcej »

Przewody elektryczne należy instalować w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowania. Przekroje żył muszą być dostosowane do przewidywanego obciążenia prądowego. Z kolei miejsce ułożenia instalacji wynika ze względów technicznych i musi być zgodne z przepisami.W tekście zostały przedstawione zasady układania instalacji wynikające z rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz wskazówek podanych w normie o długotrwałej obciążalności prądowej przewodów.

czytaj więcej »

wiper-pixel